Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Offline a online načítanie platieb (Databanking)

SVB Správca 2008 (seriál) 25.11.2008

Postup pre online a offline načítanie platieb do programu je z veľkej časti totožný. Preto si v tomto článku popíšeme oba spôsoby s poukázaním na rozdiel pri jednom a druhom postupe nahratia platieb vlastníkov.

Online prevzatie platieb

Pri online spôsobe načítania platieb sa využíva služba Databanking. Túto službu prevádzkuje zatiaľ len jedna banka (Slsp. a.s), preto online preberanie platieb z účtu je možné len pre účty vedené v Slsp. a.s.

Aby bolo možné stiahnuť informácie o pohyboch na účte je nutné mať zadané svoje prihlasovacie meno a heslo v parametroch spoločenstva. Jedná sa o meno a heslo, ktoré používate na prihlasovanie sa do Internet bankingu Slsp. Celá komunikácia medzi bankou a klientom a overovanie je zabezpečená SSL 128b. Overovanie prihlasovacieho mena a hesla prebieha na strane banky. Viac informácii o tejto službe nájdete na stránkach www.databanking.sk .

Ak už máme nastavené prihlasovacie údaje, môžeme prejsť k popisu prevzatia platieb z účtu. Okno sprievodcu preberania platieb je možné otvoriť cez "Súbor - Import - Import výpisu platieb z banky - Slsp a.s.".

cesta, menu

Otvorí sa nasledujúce okno.

okno, online prevzatie platieb

Pokiaľ sú prihlasovacie údaje správne, zobrazí výpis dostupných účtov klienta. Následne je potrebné vybrať účet a nastaviť v hornej časti obdobie za ktoré sa majú prevziať údaje z banky. Pokiaľ všetko prebehlo bez chýb tak sa v okne zobrazia údaje o prvom obrate na účte.

Offline prevzatie platieb

V prípade offline importu platieb, sú prvé kroky podobné. Cez menu "Súbor - Import - Import výpisu platieb z banky" je potrebné vybrať banku zo zoznamu, pre ktorú potrebujete platby importovať. Na rozdiel od online verzie program po výbere banky požaduje nastavenie cesty k súboru z výpisom. Ak je súbor správny tak sa zobrazí prvý obrat v zozname, podobne ako tomu bolo pri online verzii po úspešnom prevzatí výpisu z účtu.

Spoločná časť

V tomto okamihu je už postup importu platieb rovnaký. Každú platbu je možné automaticky zatriediť vlastníkovi podľa variabilného alebo špecifického symbolu. Nastavenie spôsobu zatriedenia platieb bolo popísané v tejto časti seriálu (kliknutím na link). Ak neboli pri zadávaní platby správne zadané údaje ako VS alebo SS, program nedokáže platbu automaticky priradiť vlastníkovi. Platbu je potom nutné priradiť ručne zadaním čísla bytu a mena vlastníka ako zobrazuje nasledujúci obrázok.

priradenie platby platieb


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk