Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Automatické aktualizácie

SVB Správca 2008 (seriál) 11.11.2008

Program SVB Správca obsahuje už aj možnosť automatickej kontroly, prevzatia a nainštalovania aktualizácii. Viac o tejto funkcii programu si popíšeme v tejto časti seriálu.

Od októbrovej aktualizácie programu pribudla možnosť online kontroly novej verzie programu. Vždy po štarte programu a otvorení ľubovoľného súboru spoločenstva, program v pravej dolnej časti zobrazí informáciu či sa mu podarilo nájsť novú aktualizáciu alebo nie. V prípade ak používate aktuálnu verziu tak sa zobrazuje nasledujúci oznam:

info, bez aktualizacie

Ak je dostupná nová aktualizácia tak sa zobrazí nasledujúce hlásenie.

info, aktualizacia

V prípade dostupnosti novej aktualizácie je možné získať popis zmien a novinky v aktualizácii. Kliknutím na odkaz "Inštalovať aktualizáciu" sa stiahne aktualizačný súbor na počítač. Po dokončení preberania súboru sa program opýta, či si želáte aktualizáciu inštalovať a ponúkne možnosť uložiť rozpracovaný súbor.

otazka ci sa ma aktualizovat

otazka ulozit subor

Ak potvrdíte možnosť inštalácie aktualizácie, tak sa program zatvorí a spustí sa aktualizačný program. Po odsúhlasení licenčnej zmluvy sa automaticky program SVB Správca aktualizuje. Po dokončení inštalátora je možné SVB Správcu automaticky znovu spustiť.

Info v programe o uspesnej instalacii

Pri prvom štarte aktualizovanej verzie programu sa na úvodnej obrazovke zobrazuje oznam potvrdzujúci vykonanie aktualizácie.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk