Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Diár, zálohovanie pripomienok

Diár 09.09.2008

Všetky zadané pripomienky je možné pre prípad potreby zálohovať. V dnešnej časti si preto popíšeme akým spôsobom je možné vytvoriť zálohu a ako potom zo zálohy pripomienky obnoviť.

Export pripomienok

Všetky zadané pripomienky v programe Diár, je možné v prípade potreby zálohovať (uložiť) do jedného súboru. Táto možnosť môže byť užitočná hlavne v prípade ak potrebujete pripomienky zadané na jednom počítači preniesť do iného, uložiť pre neskoršie obnovenie pri preinštalovaní počítača a pod.

menu export

Ukladajú sa všetky pripomienky menín, narodenín a samozrejme zadané úlohy v hlavnom okne programu. Záloha sa ukladá cez menu programu "Pripomienky - Exportovať". Program po výbere tejto možnosti požiada o zadanie názvu súboru do ktorého sa majú pripomienky uložiť a o výber adresára.

okno ulozit pripomienky

Import pripomienok

Obnovenie pripomienok zo zálohy, je tiež jednoduché. Z menu programu je potrebné vybrať možnosť "Pripomienky - Importovať" a nastaviť cestu k súboru s pripomienkami (vytvoreného cez export). Po označení a otvorení súboru so zálohou udalostí, Diár požaduje potvrdenie vloženia každej pripomienky, ktorú našiel v súbore. V prípade ak označíte možnosť "Pridať všetky" (v ľavom rohu okna), tak sa vložia automaticky všetky nájdené pripomienky v súbore bez dodatočného potvrdzovania.

okno import pripomienok

O každej vkladanej pripomienke sa vždy pri potvrdení jej vloženia, zobrazia základné údaje, ako čas pripomenutia, text udalosti a ostatné zadané údaje.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk