Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Diár, pripomienka menín a narodenín

Diár 12.08.2008

Určite sa Vám už stalo, že ste pozabudli na sviatok niekoho blízkeho a na poslednú chvíľu ste zháňali darček. Ako pomôcka na pripomenutie podobných udalostí je v programe Diár pripravený kalendár, kde je možné nastaviť notifikáciu menín alebo narodenín.

Kalendár je možné zobraziť priamo z hlavného okna programu kde sú zobrazené aj všetky vložené pripomienky, kliknutím na tlačidlo "Oslavuje". Tiež je to možné aj cez menu programu a výberom možnosti "Kalendár", podobne ako je zobrazené na nasledujúcom obrázoku.

menu

Zobrazené okno je podobné ako okno s pripomienkami. V ľavej časti je zobrazený kalendár, kde po kliknutí na príslušný dátum sa zobrazí meno, ktoré oslavuje meniny vo vybratý dátum. V pravej časti je zoznam zapísaných notifikácii menín alebo narodenín.

Novú pripomienku sviatku môžete vložiť pomocou tlačidla "Pridať", umiestneného vpravo pod zoznamom udalostí. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí podobné okno ako v prípade vkladania pripomienky.

pridat udalost

Nová je len možnosť vyhľadávania dátumu menín podľa mena. Ak sa zadané meno našlo, tak sa automaticky nastaví aj dátum podľa kalendára. Podobne ako v prípade pripomienky je možné nastaviť aj čas kedy sa ma notifikačná správa zobraziť a tiež dátum a čas notifikácie pred konečným termínom. Text pripomienky sa generuje automaticky, podľa toho či je zaškrtnutá voľba "Meniny" alebo "Narodeniny". Tento text je ale možné upraviť podľa vlastných požiadaviek. Kliknutím na obrázok modrej kvačky, umiestnenej vpravo dolu, sa pripomienka menín alebo narodenín vloží do zoznamu.

kontextove menu

Každú pripomienku menín alebo narodenín je možné upraviť, prípadne vymazať. V prípade vloženia "pripomienky zo starých" sa automaticky prepíše rok udalosti na aktuálny kalendárny. O tejto zmene informuje aj oznam v spodnej časti formulára pre vloženie novej udalosti menín alebo narodenín.

oznam, zmenil sa rok


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk