Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Parametre spoločenstva, 1 časť

SVB Správca 2008 (seriál) 05.08.2008

Niektoré parametre spoločenstva ako názov alebo adresu ste už zadali v sprievodcovi vytváraním nového súboru. Dnes si popíšeme ako a kde je možné zadané údaje upraviť, doplniť ostatné informácie o spoločenstve alebo zmeniť nastavenia platné pre spoločenstvo.

Pod názvom parametre spoločenstva sú zahrnuté jednak nastavenia kontaktných adries, výpočtu poplatkov z omeškania, konverzný kurz ale aj texty do tlačových zostáv a spôsob tlače predpisov alebo vyúčtovaní. Postupne si teraz popíšeme význam nastavení na jednotlivých kartách.

Základné nastavenia

zakladne nastveniaPočítať poplatky z omeškania
Ak je toto políčko zaškrtnuté tak je možné používať vstavaný výpočet poplatkov z omeškania. Podrobnejšie možnosti výpočtu poplatkov z omeškania je potrebné nastaviť v karte "Poplatky z omeškania"

Úplný názov spoločenstva
Je to názov spoločenstva používaný v hlavičke pri tlači výstupných zostáv ako predpis, vyúčtovanie a pod.

Zhodné adresy spoločenstva a vlastníkov
Ak je táto voľba zaškrtnutá použije sa rovnaká adresa v hlavičke vytlačených zostáv ako je nastavená pre adresáta v predpise alebo vyúčtovaní. Používa sa v prípade ak správca má rovnakú adresu ako spravované spoločenstvo bytov.

Adresy
Zadáva sa adresa správcu (tlačí sa v hlavičke) a adresa vlastníkov bytov.

Kód spoločenstva
Je to číslo použité na jednoznačné identifikovanie vlastníka, ak správca spravuje viacej ako jedno spoločenstvo. (Nemusí byť nastavené)

Rok platnosti
Definuje účtovné obdobie, rok pre ktorý sa vykonáva správa a neskôr aj vyúčtovanie.

Celková plocha domu
Zobrazuje súčet všetkých plôch bytov označených ako CP (zadáva sa v karte vlastníka). Je možné použiť aj ako kontrolný súčet bytových plôch CP.

Úžitková plocha domu
Podobne ako pre CP, udáva celkový súčet plôch UP jednotlivých bytov.

Autorizačné údaje pre DATABANKING
Aby bolo možné online kontrolovať stav účtu vedenom v SLSP a.s.je potrebné zadať prihlasovacie údaje k službe databanking. Prihlasovacie údaje sa potom automaticky predvyplnia aj pri použití modulu databanking, pre úhradu faktúr a pod.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk