Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Sprievodca založením nového súboru

SVB Správca 2008 (seriál) 01.07.2008

Sprievodca pre vytvorenie nového súboru prináša zjednodušenie práce s programom pri zakladaní nového súboru pre spravované spoločenstvo. Používa sa len v prípade, ak vytvárate súbor pre úplne nové spoločenstvo vlastníkov, ktoré ešte nebolo spravované cez program SVB Správca.

Pre existujúce spoločenstvá (už skôr spravované v programe SVB Správca), nie je potrebné zakaždým vytvárať súbor znovu. Stačí použiť funkciu exportu údajov pre nové obdobie.

Krok 1

krok1

V prvom kroku je potrebné zadať názov spoločenstva. Tento názov sa používa aj pre tlačové zostavy a zobrazenie v hlavnom okne programu

Krok 2

V druhom kroku je potrebné vybrať či je adresa vlastníkov rovnaká ako je korešpondenčná adresa správcu. V prípade odpovede "Áno" bude rovnaká adresa použitá v hlavičke predpisov, vyúčtovaní a tiež v adrese vlastníka.

krok2

Krok 3

Požaduje sa vložiť adresu vlastníkov a adresu spoločenstva, alebo v prípade rovnakých adries, len adresu vlastníkov. Pre spoločenstvo sa použije potom rovnaká adresa ako sa nastaví pre vlastníkov

krok3

Krok 4

V predposlednom kroku je potrebné zadať rok platnosti údajov. Je to tiež rok za ktorý sa bude vypracovávať vyúčtovanie..

krok4

Záver

Aby bolo možné sprievodcu dokončiť a vytvoriť aj nový súbor, je potrebné pridať aspoň jedného nového vlastníka do zoznamu. Po tomto kroku sa odblokujú všetky nástroje programu a bude možné súbor uložiť.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk