Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Diár - Nastavenia programu, 3 časť (Vypnutie PC)

Diár 17.06.2008

V tretej (záverečnej) časti venovanej popisu nastavení programu Diár si dokončíme popis poslednej funkcie, ktorú je možné cez okno nastavení zmeniť. Je to automatické vypnutie počítača.

Určite ste sa už niekedy dostali do situácie keď bolo potrebné aby počítať ešte nejaký čas pracoval a dokončil zadané úlohy. Potom bolo nutné prísť k počítaču a dodatočne ho vypnúť. Aby bolo možné túto činnosť trochu zautomatizovať, je možné použiť zabudovanú funkciu Diára, "Vypnutie PC" .

Z hlavného menu programu je potrebné, podobne ako bolo spomenuté už v predchádzajúcej časti, vybrať možnosť "Nastavenia". Touto voľbou sa zobrazí okno s nastavením programu.

menu

Potom je potrebné vybrať kartu "Vypnutie PC". V tejto časti je možné nastaviť dátum a čas kedy sa má počítač vypnúť. Aby automatické vypnutie bolo povolené je potrebné zaškrtnúť voľbu "Nastaviť automatické vypnutie PC"

karta Vypnutie PC

Pred vypnutím počítača sa zobrazí na 1 minútu okno s varovaním, že sa pripravuje vypnutie počítača. Pokiaľ ste teda pozabudli na to, že je táto funkcia práve zapnutá, v tomto momente máte možnosť vypnutie počítača stornovať.

vypnutie PC vystraha


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk