Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Diár - Nastavenia programu, 2 časť

Diár 10.06.2008

V tejto časti seriálu o programe Diár a jeho nastaveniach, si popíšeme ako zmeniť štandardný obrázok v hlavnom okne Diára, obrázok pripomienky a melódiu.

Z hlavného menu programu je potrebné, podobne ako bolo spomenuté už v predchádzajúcej časti, vybrať možnosť "Nastavenia". Touto voľbou sa zobrazí okno s nastavením programu.

menu

Zmena melódie pripomienky

V hornej časti otvoreného okna vyberte záložku "zvuky". V editovacom políčku je práve zobrazená cesta ku štandardne používanej melódii. V prípade potreby je možné pomocou tlačidla hľadať nastaviť vlastnú melódiu. Použiť je možné zvuky vo formáte s príponou *.wav. Vybratú melódiu je tiež možné prehrať pomocou tlačidla "Vypočuť"

karta zvuky

Zmena obrázkov

Zmeniť obrázok pripomienky je možné aj pre každú pripomienku samostatne, tak ako bolo popísané v časti o vkladaní pripomienky. V karte "Obrázky" je ale možné nastaviť svoj vlastný štandardný obrázok. Tento sa bude ako východzí používať pre všetky pripomienky, ktoré majú nastavený obrázok ako "štandardný". Nový obrázok je možné nastaviť pomocou tlačidla "Hľadať".

Podobne je možné zmeniť aj obrázok programu, zobrazený v hlavnom okne naľavo od zoznamu pripomienok. Použiť je možné, v oboch prípadoch, obrázky s príponou *.jpg, *.jpeg, *.ico, *.bmp, *.wmf a *.emf

karta obrazok


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk