Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Nové typy položiek do predpisu a vyúčtovania

SVB Správca 2008 27.05.2008

Pri posledných aktualizáciách boli pridané nové položky ktoré je možné zadefinovať pri vytváraní predpisov záloh a neskôr využiť pri vypracovaní vyúčtovania. V tomto článku by sme si preto popísali ako vhodné tieto položky použiť a spôsob ako sa používajú pri výpočte vyúčtovania.

Typ Z, MJ - Byt, Vh: Byt vlastná hodnota

Pre zálohovú položku typu Z pribudla nová merná jednotka. Jedná sa o parameter Byt,Vh. Táto merná jednotka v preklade označuje položku na ktorú sa platia mesačné zálohy a na konci obdobia bude vyúčtovaná podľa skutočných nákladov.

Skutočné náklady v tomto prípade ale nebude určovať faktúra (fakturovaná suma, ktorá sa zapíše v kroku 5 sprievodcu vyúčtovaním do tabuľky), ale náklady zadané samostatne pre každého vlastníka. Skutočné náklady sa v tomto prípade zadávajú pomocou tabuľky v kroku 4, sprievodcu vyúčtovaním (v kroku kde sa zadáva prepojenie na denník meračov, náklady na vodu a pod.). Do tabuľky skutočných nákladov (krok 5) sa len prenesie súčet zadaných nákladov z tejto tabuľky (takto je možné napríklad skontrolovať či súčet zapísaných súm je rovnaký ako suma ktorú ste takto ručne rozúčtovali).

Typ VYT, MJ - osm, byt: Výťah

V prípade ak potrebujete vo vyúčtovaní rozúčtovať náklady na položku podľa toho či vlastník používa výťah, je na to určená položka označená skratkou VYT (teda výťah). Jedná sa o špeciálnu zálohovú položku, ktorá sa vyúčtuje podľa skutočných nákladov (fakturovaných) pre vlastníkov, ktorý výťah používajú.

Použitie, spôsob výpočtu
Položku s typom VYT je možné zadať každému vlastníkovi do predpisu aj v prípade ak výťah nepoužívam. V tomto prípade stačí zadať zálohu nulovú. Pred výpočtom vyúčtovania je nutné skontrolovať nastavenie parametra "výťah" v osobných údajoch každého vlastníka. Ak vlastník výťah používa tak je potrebné tento parameter nastaviť na "Áno" v opačnom prípade na hodnotu "Nie".

Správne nastavenie karty vlastníka spôsobí neskôr pri výpočte vyúčtovania správne prepočítanie skutočných nákladov a vyúčtovanie len pre vlastníkov, ktorý výťah používajú. Týmto vlastníkom sa aj vložia do vyúčtovania skutočné náklady. Vlastník s nastavením parametra "Výťah" na "Nie" bude mat automaticky vložené skutočné náklady ako nulové (keďže výťah nepoužíva tak sa mu ani skutočné náklady na jeho prevádzku nevložia).


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk