Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Správa chýb, konštanty do predpisu - zmena

SVB Správca 2008 13.05.2008

Po poslednej aktualizácii programu došlo k podstatnejšej zmene pri práci s formulárom pre vytváranie konštánt do predpisu a pri reakcii programu na neočakávanú chybu. V tomto článku by sme si preto popísali základné rozdiely, ktoré tieto zmeny priniesli.

Konštanty do predpisu

Od aktualizácie programu 06/2008 došlo, okrem iného, ku zmene formulára používaného pre veditovanie konštánt, ktoré sa neskôr používajú na vytvárania automatických položiek predpisu záloh. Podstatná zmena je hlavne v dizajne formulára.

konstanty

Ako je aj z obrázku zrejmé, zmenil sa spôsob prepínania medzi skupinami konštánt. V staršej verzii programu sa výber skupiny s ktorou sa pracuje robil pomocou rozbaľovacej ponuky, umiestnenej vľavo hore. Od tejto aktualizácie, sa presunul zoznam skupín do ľavej časti formulára a nie je potrebné už klikať na šípku rozbaľovacieho menu. K tejto zmene došlo hlavne z dôvodu uľahčenia práce (tiež aj zrýchlenia) pri prepínaní sa medzi skupinami.

Ak je názov konštanty dlhší ako je možné napísať do riadku v zozname skupín tak sa celý text nezobrazí. Plný názov bude vždy zobrazený len v hornej časti formulára, nad zoznamom konštánt, pre vybratú skupinu. Ostatné funkcie ostali zachované ako v pôvodnej verzii.

Správa chýb

K druhej podstatnejšej zmene došlo v prípade reakcie programu na vzniknutú chybu. Jedná sa hlavne o prípad vnútornej chyby programu ak by došlo k nepredvídateľnej situácii. Viditeľná zmena je už pri zobrazení okna chybového hlásenia.

error

Okrem tejto zmeny je ako nová funkcia, možnosť "Ignorovať chybu". Túto funkciu ale odporúčam používať len vo výnimočnom prípade a len ak ak sa uvedené okno nezobrazuje opakovane. Inak je vhodnejšia druhá možnosť, zatvorenie programu a vytvorenie záchrannej kópie dát. Ignorovanie chyby môže za určitých okolností spôsobiť nesprávne chovanie programu, prípadne nekorektné výpočty a pod.

Nová možnosť je v prípade odoslania správ o chybe. Tu pribudla možnosť doplniť komentár ku chybe a vlastnú e-mailovú adresu.

Zadanie e-mailovej adresy nie je povinné, ale ak máte záujem o odpoveď a informácie ohľadom stavu riešenie problému, tak je vhodné túto adresu zadať. Systém Vám automaticky odošle aj potvrdenie o doručení chybového hlásenia (ak potvrdenie nepríde bola pravdepodobne adresa nesprávne zadaná). Vyplnenie komentáru rovnako nie je povinné, ale je veľmi vhodné popísať spôsob akým ku chybe došlo (bez podrobného popisu je veľmi obtiažne chybu identifikovať a je možné, že hlásenia bez popisu budú niekedy ignorované. Hlavne v prípade nemožnosti opakovanej simulácie chyby). Myslí sa tým niečo na spôsob: "Otvoril som okno XY, tam som chcel pridať položku ...." a pod. Aby bolo možné vzniknutú situáciu nasimulovať a následne opraviť.

Odoslanie správy o chybe sa vykoná kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Vtedy sa všetky zadané informácie v tomto formuláre odošlú. Neposielajú sa žiadne iné údaje ako je možné vidieť v záložkách v tomto okne. Pre odosielanie údajov sa používa priamo server mmsoft.sk.

V prípade zaškrtnutia možnosti "poslať ako e-mail" sa údaje pošlú pomocou Vašeho e-mailového účtu a konta vytvoreného v programe na prezeranie pošty na Vašom počítači. Kópia správy sa uloží do odoslanej pošty. Vo väčšine prípadov je ale nutné vo Vašom programe na prezeranie pošty potvrdiť odoslanie pošty, lebo inak sa hlásenia neodošle. Preto túto druhú možnosť neodporúčam používať.

Na záver by som Vám už vopred chcel poďakovať za odoslanie prípadných chybových hlásení a za pomoc pri neustálom vylepšovaní programu SVB Správca.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk