Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Často kladené otázky, sprievodca vyúčtovania

SVB Správca 2008 29.04.2008

V dnešnej časti si popíšeme niekoľko najčastejšie riešených problémov s ktorými sa môžete stretnúť počas vypracovávania vyúčtovania (v sprievodcovi vyúčtovaním).

1. Po otvorení sprievodcu vyúčtovaním, počas testu predpisov, program píše chybu "-- [Chyba] BYT-1 - PriezviskoVlastnika Nezhoduje sa typ alebo MJ položiek predpisu"

Ak sa pri editácii alebo vytváraní vyúčtovania zobrazuje tento druh chyby znamená to, že položky v predpisoch sú nesprávne zadefinované. Chybu môže spôsobovať to, že položky ktoré majú rovnaký názov nemajú rovnako nastavené parametre pre mernú jednotku (MJ) alebo Typ. V ďalšom riadku logu s chybovým hlásením je napísané o akú chybu a predpis sa jedná. Toto chybové hlásenie môže byť nasledovné:

---- (Predpis od: 01.04.03 - Fond opráv. :: Poplatok na správu d.)

To znamená, že problém je v predpise s platnosťou od 1.4.2003 v skupine položiek "Fond opráv" a v položke predpisu z názvom "Poplatok na správu domu"

2. Ako sa používa pomocník výpočtu osm, v kroku 3 sprievodcu vyúčtovaním?

Pomocník výpočtu je tabuľka, ktorú je možné v prípade potreby použiť na výpočet osobomesiacov bytu. Pokiaľ viete koľko ľudí a počas koľko mesiacov bývalo v byte, pomocou pomocníka výpočtu si môžete jednoducho vypočítať osobomesiace bytu. Do ľavého stĺpca tabuľky pomocníka s názvom "Osoby" je potrebné zadať počet obyvateľov bytu za jeden mesiac. Do pravého stĺpca s názvom "Mesiace", počet mesiacov pre daný počet osôb. Vypočítanú hodnotu je možné automaticky vložiť do tabuľky s osobomesiacmi, v ľavej časti formulára použitím tlačidla "Použiť - Meno Vlastníka". Vypočítaná hodnota sa vloží do tabuľky pre označeného vlastníka.

Príklad:
Ak v byte bývali napríklad 2 osoby do konca augusta a od septembra do konca roku 3, výpočet bude vyzerať nasledovne:
- 1 riadok (Počet osôb: 2), (Mesiace: 8)
- 2 riadok (Počet osôb: 3),(Mesiace:4)
- Spolu 28 osm

pomocnik vypoctu

3. Po kliknutí na tlačidlo "Dokončiť" (krok 8) program napíše chybové hlásenie výpočtu ">> [Err! - Byt č. 3- MenoVlastnika] TTV - Nedostatok údajov pre výpočet. Položka preskočená !!!"

Táto správa informuje o tom, že počas pokusu o výpočet nákladov na teplo na teplú vodu sa nepodarilo získať potrebné údaje. Výpočet tepla na teplú vodu potrebuje aby bolo vypočítané vyúčtovanie vody na teplú vodu, preto lebo pre výpočet nákladov sa použije spotreba vody tak, ako je zadaná v denníku meračov. Problém pri ktorom sa zobrazí toto hlásenie môže byť nasledovný:
  • v denníku meračov vody nebolo ešte vypracované vyúčtovanie
  • neboli zapísané potrebné odpisy vody, alebo boli zapísané chybne a preto sa nepodarilo vypočítať vyúčtovanie vody
  • v sprievodcovi vyúčtovaním v kroku 4 nebolo nastavené automatické prepojenie s tabuľkou spotreby vody v denníku meračov (v tabuľke sa nezobrazuje text AUTO - TÚV)
Najčastejší dôvod zobrazenia tejto chyby je práve posledná možnosť. Teda nie je vytvorené prepojenie na tabuľku denníka meračov a program nedokáže takto získať údaj o spotrebe vody.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk