Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Diár - úvod

Diár 15.04.2008

Dnes začíname po dlhšom čakaní sériu článkov venovanú aj programu diár. Tieto články budú vychádzať menej pravidelne ako pre program SVB Správca ale určite Vám trochu pomôžu sa zorientovať aj v tomto freeware programe. V tejto časti si stručne popíšeme čo obsahuje hlavné okno programu a niektoré základné funkcie.

Diár je jednoduchý a prehľadný program na organizovanie všetkých dôležitých termínov alebo oslavu menín a narodenín. Umožňuje notifikovať bežné jednorázové pripomienky, ale aj opakovať udalosti v zadaných intervaloch (denne, týždenne, mesačne a ročne). Tiež okrem týchto základných funkcií umožňuje napríklad automatické vypnutie počítača v zadanom čase. Dnes by sme začali popisom hlavného okna programu.

Hlavné okno programu je možné otvoriť kliknutím na ikonku "D" vpravo dolu na systémovej lište vedľa hodiniek. Po kliknutí, sa otvorí okno programu na nasledujúcom obrázku.

diar

Hlavné okno programu je možné otvoriť aj pomocou menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom na myške na ikonku "D" a výberom zvýraznenej možnosti "Diár".

menu

Okno diára je rozdelené na 3 hlavné oblasti. V ľavej časti je umiestnený obrázok, ktorého úloha je jedine spríjemnenie programu a je ho možné v prípade potreby zmeniť.

V pravej časti sa zobrazuje zoznam pripomienok (zobrazenie zoznamu je možné meniť na týždenné, mesačné alebo ako vo východzom stave, zobraziť všetky pripomienky v zozname). Po kliknutí na niektorú z pripomienok v zozname, sa zobrazia podrobnejšie informácie o pripomienke v pravej dolnej časti, tak ako je zobrazené aj na obrázku.

Viac informácii o tom ako vložiť alebo mazať pripomienky si napíšeme v ďalšej časti seriálu.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk