Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov na bývanie - novinky

SVB Správca 2008 08.04.2008

V dnešnej časti si popíšem novinky v prípade formulára pre zobrazenie vypracovaného vyúčtovania. Niektoré veci v tomto formulári sa zmenili (dizajnovo), niektoré ostali tak ako tomu bolo v predchádzajúcej verzii. Nová vec je možnosť, editovania poznámky v zobrazenom vyúčtovaní.

Formulár s vypracovaným vyúčtovaním je už na prvý pohľad mierne zmenený. Došlo k miernemu zjednoteniu ovládacích prvkov s formulárom pre tvorbu predpisu. Hlavne pre prvý riadok s menom vlastníka a posledný s tlačidlom pre vytlačenie zobrazeného vyúčtovania. Formulár sa od verzie SVB Správca 2008 automaticky zväčšuje podľa rozlíšenia obrazovky.

Všetky informácie o byte, platbách a skutočných nákladoch je možné nájsť rovnako ako tomu bolo doteraz v hornej časti okna. Zmena je v spôsobe prepínania jednotlivých položiek. Ovládací panel pre zmenu zobrazených informácií sa presunul z horného riadku na pravú stranu, vedľa zobrazených informácií.

vyuctovanie

Dostupné sú možnosti zobrazenia prehľadu platieb, celkového prehľadu, ostatných informácii a poznámky predpisu. Umiestnenie ovládacieho panelu na prepínanie je lepšie viditeľné na obrázkoch nižšie.

vyuctovanie

Obrázok s prehľadom platieb v jednotlivých mesiacoch.

vyuctovanie

Ostatné informácie o byte a vlastníkovi.

Nižšie je uvedený obrázok s editovacím políčkom pre vloženie poznámky do predpisu. Štandardne po prepočítaní vyúčtovania sa tu zobrazuje poznámka, ktorú ste vložili v poslednom kroku sprievodcu vyúčtovaním. V každom vyúčtovaní ale môžete na tomto mieste poznámku upraviť, špeciálne len pre vybratého vlastníka.

V okamihu, ako poznámku upravíte a zmenu potvrdíte tlačidlo "Použiť" sa zobrazí vpravo nad poznámkou text "Poznámka editovaná". To znamená, že takúto poznámku už neskôr nebude ovplyvňovať zmena hromadnej poznámky do vyúčtovania, v poslednom kroku sprievodcu, ak by ste túto poznámku menili počas editácie vyúčtovania. Vždy je potrebné lokálne editovanú poznámku upraviť neskôr, samostatne, pre daného vlastníka.

vyuctovanie


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk