Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Databanking - Domáci platobný príkaz

SVB Správca 12.02.2008

Po úspešnom prihlásení môžeme používať dostupné funkcie elektronického bankovníctva. Ako prvú, ktorej použitie si popíšeme, bude zadávanie domáceho platobného príkazu.

Formulár pre zapísanie údajov pre domácu platbu, zobrazíme tlačidlom "Domáci pl. príkaz". V hornej časti zobrazeného formuláru je číslo účtu z ktorého sa má platba realizovať.

databanking

Všetky políčka označené na ľavej strane červeným obdĺžnikom sú povinné. Bez ich správneho vyplnenia nie je možné platbu zadať. V prípade kódu banky a konštantného symbolu je možné tento údaje vybrať aj z rozbalovacej ponuky vedľa editovacieho políčka. (obsahuje známe banky, alebo konštantné symboly)

Ak potrebujete zadať platbu tak aby sa prevod neuskutočnil okamžite ale až v zadanom termíne, je potrebné zmeniť Typ úhrady na "Budúci".

databanking

Potom je možné v dodatočne zobrazenom políčku zadať dátum kedy sa má platba zrealizovať. Ostatné položky sú známe s používania elektronického bankovníctva cez web stránku a preto ich tu znovu popisovať nebudem.

Platbu je možné po nastavení parametrov zadať a podpísať pre vykonanie transakcie alebo zadať do zoznamu platieb čakajúcich na podpis (online na server banky alebo offline, do súboru na počítači - tlačidlá v sekcii "Hromadný platobný príkaz"). Platby čakajúce na hromadné podpísanie sa vykonajú až po ich certifikácii cez položku "Hromadná certifikácia", ktorú si popíšeme v ďalšej časti.

databanking

Okamžité podpísanie a zadanie platby na úhradu vykonáme kliknutím na tlačidlo "ZADAŤ PLATBU" v poslednej sekcii "Jednoduchý platobný príkaz". Po jej úspešnom zadaní sa v spodnej časti zobrazia údaje pre zapísanie do elektronického generátora certifikačných kódov (EOK). Po vpísaní certifikačného kódu a potvrdení tlačidlo "Certifikovať platbu" je platba pripravená na spracovanie v banke.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk