Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Databanking - prehľad obratov

SVB Správca 05.02.2008

Po úspešnom prihlásení sa automaticky preberie prehľad obratov. Tieto údaje sa zobrazia v hlavnom okne modulu databanking súčasne aktuálnym stavom financií na účte.

Okno databankingu je rozdelené na dve oblasti. V hornej časti sa stále zobrazuje informácia o aktuálnom stave na účte, v spodnej časti je v tomto okamihu zobrazený výpis účtu.

Aktuálny stav účtu

Informácie o stave na účte obsahujú nasledovné informácie (informácie sú o vybratom účte, ktorého číslo je uvedené v prvom riadku a označené v zozname účtov v ľavom hornom rohu):
 • Posledný pohyb
 • Dátum aktuálneho zostatku
 • Suma zákazov, blokácií, vinkulácií a rezervácií na účte
 • Účtovný zostatok
 • Minimálny zostatok
 • Disponibilný zostaok (prepočítaný aj do EUR podľa kurzu uvedeného v ďalšom riadku)

databanking

Uvedené údaje je možné kedykoľvek obnoviť pomocou tlačidla umiestneného vpravo hore pod textom "DATABANKING Slovenská sporiteľňa".

Prehľad obratov

databanking

Pri prvom výpise obratov nie je nastavené žiadne filtrovacie pravidlo a preto sa vypíšu všetky obraty v aktuálnom mesiaci. Obdobie výpisu je automaticky nastavené od 1 dňa v aktuálnom mesiaci po aktuálny deň. Toto obdobie je možné zmeniť a upraviť takto vypísaný zoznam údajov. Okrem nastavenia obdobia je možné výpis filtrovať pomocou týchto parametrov:
 • Kredity - zobrazia sa len kreditné položky na účte
 • Debety - zobrazí len debetné položky
 • Poplatky - pridá zobrazenie výpisu poplatkov za transakcie na účte
 • Ďalšie možnosti sú zobraziť alebo vypnúť - Príkazy EB, Zrýchlené príkazy, ZPS, TPS, Karty alebo ostatné obraty
 • Filtrovanie pomocou zadaného symbolov KS, VS, ŠS alebo čísla účtu, kódu banky a meny
Nastavené filtrovacie pravidlá je možné kombinovať a po ich nastavení je potrebné zoznam obnoviť pomocou tlačidla "Obnoviť údaje" vpravo nad zaškrtávacími políčkami pre "Ostatné obraty".


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk