Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Databanking - úvod

SVB Správca 29.01.2008

Databanking je jednoduchá a bezpečná služba ktorá integruje elektronické bankovníctvo Slovenskej sporiteľne priamo do programu SVB Správca. V nasledujúcich častiach si popíšeme ako túto službu používať a aké možnosti poskytuje.

Služba Databanking je integrovaná v programe v niekoľkých úrovniach:

  • V hlavnom okne programu sa zobrazuje aktuálny stav účtov v banke.
  • Umožňuje stiahnutie výpisu z účtu a poloautomatické priradenie platieb vlastníkom
  • Poskytuje rozhranie elektronického bankovníctva na prezeranie stavu účtu, zadávania platobných príkazov a pod.

Hlavné okno programu

V dolnej časti hlavného okna sa môže zobrazovať aktuálny stav na účte. Podmienkou aby sa tieto informácie zobrazovali, je zadať prihlasovacie údaje v časti nastavenia spoločenstva. Inak nie je možné online zobrazovať stav účtu.

databanking

Preberanie stavu účtov

Načítanie stavu bankového účtu bolo popísané v článku "Online načítanie platieb z účtu vedeného v Slsp a.s. (Databanking)", preto túto časť vynecháme.

Rozhranie elektronického bankovníctva

Okno elektronického bankovníctva nájdeme v menu programu "Financie->Databanking->Slovenská sporiteľňa".

databanking

Výberom tejto možnosti sa zobrazí hlavné okno elektronického bankovníctva. Prihlásenie k účtu je možné dvomi spôsobmi. Prvá možnosť je zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Druhá možnosť za zadaním prihlasovacieho mena a kódu generovaného z EOK (elektronický certifikačný nástroj, poskytuje ho Slsp a.s. na požiadanie). Po zadaní prihlasovacích údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo štart. Ak boli zadané údaje správne tak sa zobrazí zoznam účtov s ich aktuálnym stavom (v mieste kde bolo okienko pre prihlasovanie) a prevezme sa výpis prvého účtu v zozname.

databanking

V ďalšej časti si podrobnejšie popíšeme aké údaje sa zobrazia po úspešnom prihlásení k účtu.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk