Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Kopírovanie údajov

SVB Správca 15.01.2008

Kopírovanie údajov o vlastníkoch funguje v programe SVB Správca podobne ako u väčšiny programov. Je tu len pár odlišností, ktoré si v tejto časti seriálu popíšeme.

Klávesové skratky používané na kopírovanie údajov sú rovnaké ako sú bežne používané v programoch. Použité sú skratky ako Ctrl+C pre kopírovanie údajov o označenom vlastníkovi do pamäte alebo Ctrl+V pre vloženie údajov do zoznamu vlastníkov.

Vkladanie údajov je ale trochu špecifické, je to dané charakterom programu. Štandardne sa po stlačení klávesovej skratky pre vloženie údajov zobrazí dialógové okno pre možnosti kopírovania. Možné je skopírovať všetky údaje alebo len označené. Toto okno sa pre budúce kopírovania už nemusí zobrazovať, zakliknutím možnosti "Vždy kopírovať všetko" alebo "Vždy kopírovať vybraté".

kopirovat

Prvú možnosť (Vždy kopírovať všetko) nie je potrebné špeciálne popisovať, automaticky sa vždy bez zobrazenia uvedeného dialógového okna prekopírujú všetky možné údaje.

V druhom prípade je možné vždy kopírovať len označené údaje o vlastníkovi. Môžu to byť:
  • osobné údaje - meno, dátum narodenia
  • dátum prihlásenia vlastníka
  • základné údaje o byte (číslo bytu, poschodie a pod.), okrem počtu osôb
  • len počet osôb v byte počas roku
  • informácie o miestnostiach bytu
  • informácie o spoluvlastníkovi
  • platby vlastníka a iné.
Po výbere a potvrdení možností sa vytvorí nový záznam v databáze. Tieto údaje je možné upraviť editovaním údajov, ktoré sa neprekopírovali, na nový záznam. Túto možnosť je vhodné použiť pri vkladaní bytov do databáze, pre prípad, kde sú údaje o bytoch rovnaké, len sa mení meno vlastníka, poschodie, prípadne číslo bytu. Týmto spôsobom je možné ušetriť čas pri zadávaní rovnakých údajov.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk