Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Nastavenie tlače - Vyúčtovanie vody, Platby

SVB Správca 14.11.2007

Medzi ďalšie možnosti tlače údajov z programu SVB Správca patrí vyúčtovanie vody a platby vlastníka. V tejto časti si popíšeme, aké sú možnosti nastavenia pre tlač týchto dvoch zostáv.

Vyúčtovanie vody

Pre vyúčtovanie vody je možné nastaviť len počet tlačených listov. Ako aj u predchádzajúcich zostáv, je možné vybrať tlač len pre označeného vlastníka alebo hromadnú tlač pre celú databázu. Vytlačená zostava obsahuje nasledujúce informácie:
  • Odpis stavu meračov pre SV a TUV. Zobrazí sa dátum, výrobné číslo merača a stav ku danému dátumu odpisu.
  • Korekcie spotreby. Ak bola zadaná korekcia spotreby tak sa vytlačia informácie o množstve a cene korigovanej spotreby
  • Vyúčtovanie vody. Ak bolo vypočítané vyúčtovanie spotreby vody v tabuľke denníka meračov, tak v spodnej časti zostavy sa vytlačí obdobie, cena a spotrebované množstvo vody.

svb spravca

Platby

Pri zostave "platby" máme možnosť zapnúť tlač rekapitulácie účtu vlastníka (zaškrtnutá posledná možnosť "Tlačiť sumár pohybu na účte"), alebo tlač podrobností pre poplatky z omeškania (zaškrtnutá voľba "Tlačiť poplatky z omeškania"). Ak ostane voľba "Len celková suma popl. z omeškania" nezaškrtnutá, tak sa vytlačí podrobná tabuľka s rozpisom poplatkov z omeškania, v opačnom prípade sa vytlačí len celková suma poplatkov z omeškania.

svb spravca

Vytlačený dokument obsahuje v hornej časti mesačný prehľad platieb pre označeného vlastníka. Zobrazuje sa dátum, suma a popis operácie na fiktívnom účte vlastníka. V tejto časti prehľadu sa zobrazujú aj operácie ako je úhrada nedoplatku, alebo vrátenie preplatku.

V druhej polovici sú vytlačené informácie o poplatkoch z omeškania (tabuľka alebo len celková suma). Na záver dokumentu sa vytlačí rekapitulácia platieb podla predpisu a stav vyrovnania sumy vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (vrátenie preplatku, úhrada nedoplatku).

svb spravca


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk