Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Podrobné nastavenie tlače predpisu

SVB Správca 23.10.2007

V predchádzajúcej časti sme si popísali ako nastaviť a vytlačiť predpis záloh cez menu "Možnosti tlače". V dnešnej časti si popíšeme ďalšie možnosti ako predpis vytlačiť a nastavenia obsahu vytlačeného dokumentu.

Predpis záloh je možné ako bolo spomenuté vytlačiť cez tlačidlo na nástrojovej lište, výberom z menu "Súbor->Tlačiť" alebo priamo z formulára kde sa vytvára predpis.

tabuľka

Nastavenia ktoré umožňujú upraviť vzhľad vytlačeného predpisu nájdeme v menu "Nastavenia - Parametre spoločenstva". Tu je potrebné vybrať kartu s názvom "Výstupné zostavy"

obrázok

Zmena textu v riadku označenom ako číslo 1 na obrázku spôsobí zmenu nadpisu v liste s predpisom (nadpis číslo 1).

obrázok

Ďalšou možnosťou je úprava vytlačených stĺpcov predpisu. Označením možnosti a, b alebo c v nastavení parametrov spoločenstva sa vytlačia nasledujúce varianty predpisu.

- výber možnosti a

Každá položka sa vytlačí podrobne. (Jej názov, spôsob výpočtu, cena za JM, jednotkové množstvo JM a na záver celková suma nákladov na položku, "spolu")

obrázok

- výber možnosti b

Položka sa vytlačí podrobne len ak je JM iné ako 1.

obrázok

- výber možnosti c

Tlačí sa len názov položky, spôsob prepočtu a celková suma nákladov na položku, "spolu".

obrázok


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk