Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Nové, výhodné možnosti rozšírenia počtu licencíí

Správy 17.05.2007

Včerajším dňom došlo k úprave cenníka a preto by som sa chcel v tejto správe zamerať na vysvetlenie výhod ktoré tieto zmeny prinášajú.

Rozšírenie počtu licencií

Každý vlastník licencie na program SVB Správca má od teraz možnosť dokúpiť nové licencie za cenu len 1000,- Sk (pre správcovské spoločnosti 3500 Sk). Táto cena platí aj pri zakúpení programu pre nového zákazníka. V tomto prípade zákazník zaplatí sumu 5000,- Sk za prvú licenciu a za každú ďalšiu zaplatí už len 1000 Sk (pre správcovské spoločnosti 3500 Sk).

Pri každom zakúpení ďalšej licencie (rozšírení počtu licencií) platí zvýhodnená ponuka na balík služieb technickej podpory + poplatok za sťahovanie aktualizácií programu. Tento balík je možné v tomto prípade zakúpiť len za 300 Sk namiesto pôvodných 900 Sk.

Novému zákazníkovi je umožnené tento bonus využiť až pri prvom platenom období technickej podpory. To znamená, že po zakúpení prvej licencie a rozšírení ich počtu, má zákazník stále ročnú technickú podporu zadarmo a po roku má možnosť využiť akciovú cenu balíka služieb.

Samostatná technická podpora alebo len preberanie aktualizácií

V prípade ak nepotrebujete služby technickej podpory a postačí Vám len možnosť sťahovania aktualizácií programu, je možnosť zaplatenia poplatku 500 Sk len za preberanie aktualizácii. V tomto prípade ale všetky technické zásahy (oprava poškodeného súboru, prenos programu na iné PC, znovu zaslanie aktivačného kľúča v prípade straty alebo poškodenia a pod.) budú spoplatnené hodinovou sadzbou podľa náročnosti problému. Odhad potrebného času, ako aj jednotkovú cenu zákazník obdrží v odpovedi na objednané úkony

V prípade zakúpenia len možnosti sťahovania aktualizácií, je stále možnosť neskôr dokúpiť služby technickej podpory podľa platného cenníka.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk