Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tipy a triky pre prácu s predpisom záloh 2

SVB Správca 22.02.2007

Posledná funkcia ktorú som v predchádzajúcom článku zámerne vynechal je výpočet zálohy položky predpisu. Táto funkcia dokáže podľa vyúčtovania predchádzajúceho roku vypočítať zálohu na položku tak, že zohľadní už zaplatené zálohy pre daný účtovný rok do dátumu platnosti nového predpisu.

Plné využitie možností popisovanej funkcie programu SVB Správca dosiahnete vtedy, ak ste si už vypracovali vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok. Vtedy je možné použiť výpočet záloh pre položky, ktoré sa nepočítajú automaticky na základe tabuľky konštánt. Záloha sa počíta na základe skutočných nákladov na položku v predchádzajúcom kalendárnom roku mínus suma zaplatených záloh za všetky mesiace do začiatku platnosti vytváraného predpisu.

Výpočet zálohy nájdete v kontextovom menu tabuľky predpisu, (voľba vypočítať zálohu) tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Výpočet je možné spraviť len pre jednu položku v aktuálne otvorenom predpise alebo pre všetky rovnaké položky predpisov s rovnakým dátumom platnosti. V každom prípade sa záloha počíta spôsobom popísaným v príklade.

Príklad:
Predstavte si, že vytvárate predpis s platnosťou od 1.3.2007, potrebujete vypočítať zálohu napríklad pre studenú vodu. Od 1.1.2007 bola v predpise uvedená záloha 150,- Sk. Náklady na studenú vodu za kalendárny rok 2006 boli 1962,30 Sk.

Do 1.3 vlastník zaplatil už zálohu 300,-Sk. Záloha potom program vypočíta tak, že zaplatenú zálohu odpočíta od sumy nákladov a takto vzniknutú sumu podelí počtom mesiacov do konca kalendárneho roku. V tomto prípade je to 10 mesiacov. Takto vypočítaná záloha je v tomto prípade 166,23Sk Tento príklad zobrazuje aj nasledujúci obrázok.

V zobrazenom dialógovom okne je možné v prípade potreby nastaviť koeficient navýšenia zálohy položky. To sa dá využiť napríklad v prípade, ak išla cena vody o niekoľko percent hore. Stačí prepísať hodnotu Koeficienta zvýšenia zálohy. Východzia hodnota je 1, pri zvýšení cien napr. o 10 percent sa koeficient prepíše na číslo 1,1.

Na uľahčenie vkladania takto vypočítanej zálohy do všetkých predpisov daného dátumu, je možné použiť druhú voľbu s textom Do všetkých predpisov ... . Tento spôsob používa možnosti nastavenia zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Dialógové okno umožňuje nastaviť len počet mesiacov rozpočtu zálohy a koeficient zvýšenia zálohy. Po potvrdení nastavenia sa vloží nová záloha do všetkých predpisov s dátumom, ako má aktuálne otvorený predpis.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk