Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač - Prehľad predpisov, vyúčtovaní, platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 19.04.2011

Tabuľkové zhrnutie platieb, predpisov alebo vyúčtovaní poskytujú prehľadové zostavy v programe SVB Správca. V tlačenej zostave sú podrobnejšie rozpísané v prípade platieb pohyby na účte vlastníka a v prípade predpisov a vyúčtovaní jednotlivé položky (zálohy, náklady)

Prehľad predpisov a vyúčtovaní

Nastavene pred tlačou je podobné pre oba prehľady. Potrebné je vždy vybrať v prípade prehľadu predpisov dátum platnosti predpisu a pre vyúčtovanie dátum prvého vytvorenia.

formulár s nastavením tlače

Tabuľka prehľadu obsahuje v ľavej časti zoznam vlastníkov s číslom bytu, rozdelený podľa vchodov a zoznam položiek predpisu (vyúčtovaní) s výškou zálohy (nákladov) v pravej časti tabuľky.

prehlad predpisov

V prípade prehľadu vyúčtovania sa vytlačí na prvú stranu tabuľka len s prehľadom uhradených záloh pre jednotlivé položky a na ďalšiu stranu suma nákladov pre danú položku.

prehlad vyuctovani

Prehľad platieb

Prehľad platieb vlastníkov nevyžaduje pred tlačou žiadne nastavenia. Vo vytlačenej tabuľke sa v prvom stĺpci vytlačí meno vlastníka, v ostatných je uvedený prehľad platieb po mesiacoch (bez dátumu úhrady). Pokiaľ je v príslušnom mesiaci viac platieb ako jedna, tak sa pridá ďalší riadok so sumou. Pre mesiace s menším množstvom platieb ostane príslušné políčko tabuľky prázdne, tak ako zobrazuje aj nasledujúci obrázok (pre vlastníka v prvom riadku). V prípade ak nemá vlastník uhradenú ani jednu zálohu, tak sa vytlačí len jeho meno a prázdny riadok.

prehlad platieb


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk