Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač - Sumár platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 08.02.2011

Na hromadné zobrazenie prehľadu platieb je možné využiť pripravenú zostavu sumáru platieb, kde je v jednej tabuľke uvedený prehľad celkovej zaplatenej sumy podľa predpisu, nedoplatok na platbách alebo vyúčtovanie nákladov na bývanie predchádzajúceho obdobia.

Pred tlačou sumáru platieb je potrebné vybrať obdobie pre ktoré sa má prehľad vytlačiť. Okrem spoločných nastavení (výška riadku, podčiarknutie, ...) je dostupná možnosť zapnúť tlač len vlastníkov s nedoplatkom na platbách alebo vyúčtovaní (zaškrtnutá možnosť "Len s nedoplatkom"). Obsah posledného vytlačeného stĺpca je možné modifikovať. Je možné zapnúť tlač sumy vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (zaškrtnutá možnosť "Nedoplatok vyúčtovania min. roku") alebo tlač sumy poplatkov z omeškania (zaškrtnutá možnosť "Poplatky z omeškania"). Vždy sa vytlačí len jedna z možností, ako posledný stĺpec v zostave.

nastavenia

V prípade tlače zoznamu vlastníkov s nedoplatkom, je možné nastaviť sumu nedoplatku, od ktorej sa má vlastník do zoznamu zahrnúť. Takto je možné filtrovať malé sumy nedoplatkov ako napríklad 1,- Euro a podobne.

ukážka sumáru platieb


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk