Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač - Sumár predpisov a vyúčtovania

SVB Správca 2008 (seriál) 28.01.2011

Celkový prehľad o stave financií v programe SVB Správca umožňujú pripravené sumáre. V tomto článku si popíšeme prvé dva z nich, ktoré majú aj rovnaké nastavenia tlače, sú to sumár predpisov záloh a sumár vyúčtovaní nákladov.

Sumáre umožňujú vytlačiť tabuľkovou formou s menným zoznamov, prehľad súm predpisov alebo vyúčtovaní. Pre každý sumár je možné nastaviť výšku riadku pri tlači (v milimetroch), zapnúť oddelenie riadkov vodorovnou čiarou a zapnúť rozdelenie údajov podľa vchodov. V tomto prípade sa každý vchod vytlačí na samostatnú stranu.

Nastavenie oboch sumárov je rovnaké. Pred tlačou je vždy potrebné vybrať dátum, v prípade sumáru predpisov je to dátum platnosti predpisu a v prípade vyúčtovaní je to dátum vypracovania vyúčtovania.

formulár s nastavením tlače

Vytlačená tabuľka sumáru predpisov aj vyúčtovaní, vždy obsahuje stĺpec s menom vlastníka a sumu (predpisu, vyúčtovania). Posledný stĺpec je možné použiť na ľubovoľné účely a jeho názov je možné nastaviť v políčku s označením "Nadpis posledného stĺpca sumáru"

ukážka sumáru predpisu

ukážka sumáru vyúčtovania


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk