Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač - Platby

SVB Správca 2008 (seriál) 22.12.2010

Nastavenie tlače platieb je podobné ako bolo už spomenuté pri nastaveniach tlače vyúčtovania. Navyše je v tomto prípade možné zapnúť tlač poplatkov z omeškania alebo celkového sumáru.

Dostupné sú tieto možnosti tlače:

  • Tlačiť sumár pohybu na účte - vytlačí sa rekapitulácia platieb vlastníka na jeho osobnom účte, stav vyrovnania vyúčtovania nákladov
  • Tlačiť poplatky z omeškania - vytlačí podrobnú tabuľku výpočtu poplatkov z omeškania pre vybratého vlastníka bytu
  • Len celková suma popl. z omeškania - pre poplatky z omeškania sa nebude tlačiť celá tabuľka ale len celkový súčet poplatkov z omeškania
  • Obdobie výpočtu - umožnuje zvoliť obdobie, za ktoré sa má vytlačiť prehľad platieb vybratého vlastníka.

tlac, moznosti tlace

Vytlačená tabuľka obsahuje v hornej časti mesačný prehľad platieb pre označeného vlastníka. Zobrazuje sa dátum, suma a popis operácie na fiktívnom účte vlastníka. V tejto časti prehľadu sa zobrazujú aj operácie ako je úhrada nedoplatku, alebo vrátenie preplatku.

V druhej polovici sú vytlačené informácie o poplatkoch z omeškania (tabuľka alebo len celková suma). Na záver sa vytlačí rekapitulácia platieb podla predpisu a stav vyrovnania sumy vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (vrátenie preplatku, úhrada nedoplatku).

svb spravca


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk