Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač - Vyúčtovanie vody

SVB Správca 2008 (seriál) 20.12.2010

Pre tlač vyúčtovania vody sú možnosti nastavenia jednoduché. Ako pri väčšine zostáv je možné vybrať vybrať hromadnú tlač, alebo tlač len vybratého vlastníka.

Vytlačená zostava obsahuje nasledujúce informácie:

  • Odpis stavu meračov pre SV a TUV. Zobrazí sa dátum, výrobné číslo merača a stav ku danému dátumu odpisu.
  • Korekcie spotreby. Ak bola zadaná korekcia spotreby tak sa vytlačia informácie o množstve a cene korigovanej spotreby
  • Vyúčtovanie vody. Ak bolo vypočítané vyúčtovanie spotreby vody v tabuľke denníka meračov, tak v spodnej časti zostavy sa vytlačí obdobie, cena a spotrebované množstvo vody.

svb spravca


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk