Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač - Predpis záloh

SVB Správca 2008 (seriál) 31.08.2010

Článok popisuje možné nastavenia pre tlač predpisov záloh a poplatkov, ukážku tlačenej formy predpisu záloh a tiež popis možnosti editovania automatických textov v nadpise a hlavičke.

Možnosti pre tlač predpisu záloh:

  • cez tlačidlo na nástrojovej lište
  • výberom z menu "Súbor->Tlačiť"
  • klávesová skratka "Ctrl+P"
  • priamo z okna tvorby predpisov
Na obrázku je tlačidlo pre priamu tlač predpisu záloh z okna pre návrh predpisu.

tabuľka

Nastavenia ktoré umožňujú editovať niektoré texty predpisu a nastavenie tlačených stĺpcov pri položkách predpisu, nájdete v menu "Nastavenia - Parametre spoločenstva", karta s názvom "Výstupné zostavy"

obrázok

Zmena textu v riadku označenom ako číslo 1 na obrázku spôsobí zmenu nadpisu v lište s predpisom (nadpis číslo 1).

obrázok

Ďalšou možnosťou je úprava vytlačených stĺpcov predpisu. Označením možnosti a, b alebo c v nastavení parametrov spoločenstva sa vytlačia nasledujúce varianty predpisu.

- výber možnosti a

Každá položka sa vytlačí podrobne. (Jej názov, spôsob výpočtu, cena za JM, jednotkové množstvo JM a na záver celková suma nákladov na položku, "spolu")

obrázok

- výber možnosti b

Položka sa vytlačí podrobne len ak je JM iné ako 1.

obrázok

- výber možnosti c

Tlačí sa len názov položky, spôsob prepočtu a celková suma nákladov na položku, "spolu".

obrázok


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk