Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlačové zostavy

SVB Správca 2008 (seriál) 24.08.2010

Program SVB Správca poskytuje množstvo pripravených tlačových zostáv. V nasledujúcich dieloch seriálu sa preto zameriame na popis možných nastavení pri tlači. Ako prvé si priblížime možnosti pre tlač predpisu záloh a vyúčtovania.

Všetky tlačové zostavy sú dostupné cez menu programu "Súbor", výberom možnosti "Tlač", alebo tiež z hlavného okna programu cez klávesovú skratku Ctrl+P.

Následne sa zobrazí okno s "Možnosťami tlače". V ľavej časti okna je zoznam pripravených tlačových zostáv v programe, v pravo sú dostupné možnosti pre tlač vybratej zostavy. Možné je napríklad vybrať či sa bude tlačiť zostava len pre označeného vlastníka alebo pre celý dom a pod. Ostatné možnosti nastavenia tlače budú popísané neskor, podrobne pre každú zostavu.

Predpis záloh

tabuľka

Nastavenie tlače
  • Rozsah tlače - je možné vybrať tlač len pre označeného vlastníka alebo hromadnú tlač pre celý dom (možnosť všetky)
  • Dátum platnosti predpisu - z ponuky vyberte požadovaný dátum platnosti predpisu
Príklad vytlačeného predpisu záloh.

tabuľka

V hlavičke predpisu, sú zobrazené údaje o spoločenstve ako je jeho názov a adresa. Výpis položiek sa člení do skupín, tak ako boli vytvorené v okne tvorby predpisu záloh.

Vyúčtovanie nákladov na bývanie

Nastavenie pre tlač vyúčtovania nákladov sú rovnaké ako bolo v predchádzajúcom prípade. Nižšie je uvedený príklad vyúčtovania nákladov, vypracovaného v programe SVB Správca.

tabuľka

tabuľka


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk