Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov - 7. časť, záver

SVB Správca 2008 (seriál) 08.06.2010

Posledný krok pred dokončením vyúčtovania je potvrdenie alebo editácia poplatkov z omeškania, vloženie hromadnej poznámky do vyúčtovaní a samotný výpočet. V prípade ak výpočet vyúčtovania prebehol bez chýb tak sa po jeho dokončení automaticky otvorí vypočítané vyúčtovanie.

V tabuľke (krok 7) je možné upraviť sumu poplatkov z omeškania, ktorá sa použije pre výpočet. Ak je zapnutý výpočet poplatkov z omeškania, tak je tabuľka vyplnená hodnotami poplatkov z omeškania. Tieto údaje je možné v prípade potreby zmeniť, alebo úplne vymazať. Pre výpočet vyúčtovania sa vždy použijú údaje zobrazené v tejto tabuľke.

tabuľka, krok 7

Vlastná hodnota poplatkov sa vkladá do pravého stĺpca s textom "Použitá suma". Stĺpec s vypočítanou sumou je blokovaný a túto hodnotu nie je možné prepísať. Vypočítaná suma v zablokovanom stĺpci má len informatívny charakter pre prípad, ak by ste sa sa potrebovali vrátiť k pôvodnému údaju.

V prípade pokiaľ ste výpočet poplatkov nemali zapnutý, tak v tomto kroku je možné vložiť vlastnú hodnotu vypočítanú iným spôsobom.

Hromadná poznámka do vyúčtovania

Krok 8 umožňuje zapísať hromadnú poznámku do všetkých vyúčtovaní. Poznámka sa zapisuje rovnako ako v prípade predpisov a po prepočítaní vyúčtovaní je ju možné pre každé vyúčtovanie editovať samostatne.

krok 8

Lokálne upravená poznámka vo vyúčtovaní sa už neaktualizuje pri úprave poznámky v kroku 8 sprievodcu. Čiže ak z nejakého dôvodu neskôr, pomocou sprievodcu, upravíte hromadnú poznámku tak sa aktualizujú už len tie poznámky vyúčtovaní ktoré neboli lokálne upravované.

Dokončenie vyúčtovania

Po kliknutí na tlačidlo "Dokončiť" sa spustí samotný výpočet vyúčtovania. Všetky chyby, ktoré vzniknú počas výpočtu sú zobrazené v okne s informáciami a chybami o výpočte. Ak nebolo možné niektorú položku vyúčtovania vypočítať z dôvodu nesprávneho zadania údajov, nastavenia predpisu a pod., tak o tomto stave ste rovnako informovaný záznamom v logu výpočtu. V prípade ak výpočet prebehol bez chýb, tak sa automaticky zobrazí vyúčtovanie označeného vlastníka v hlavnom okne programu. Ak vznikli chyby, vypočítané vyúčtovanie je možné zobraziť až po kliknutí na tlačidlo "Zobraziť".

log výpočtu vyúčtovania


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk