Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov - 5. časť, Zapísanie faktúr

SVB Správca 2008 (seriál) 20.05.2010

Pre úspešné dokončenie vyúčtovania je potrebné zadať okrem už popísaných údajov aj faktúry predstavujúce náklady pre jednotlivé položky (súčet faktúr). Tieto údaje je možné vložiť v kroku 5, sprievodcu vyúčtovaním.

Tabuľka uvedená na obrázku nižšie obsahuje údaje o zálohových položkách vo vyúčtovaní, ktoré vyžadujú zadať sumu nákladov (súčet všetkých faktúr) a spotrebované množstvo, pre úspešné vypočítanie skutočných nákladov pre každého vlastníka.

krok5, tabulka

V prípade ak je pri položke zobrazený červený výkričník, tak to znamená, že zadanie tohoto údaju je vyžadované, teda pokiaľ do takéhoto políčka nezadáte žiadnu hodnotu, nemôže byť príslušná položka vyúčtovaná. Ak je na začiatku políčka zobrazený štvorček s písmenom "i" v strede, tak takéto políčko je len informatívne. Údaj sa nepoužíva pre vyúčtovanie (položka je už vyúčtovaná iným spôsobom, napríklad voda v denníku meračov a pod.), takéto údaje sú len informatívne zobrazené v každom vyúčtovaní v časti rekapitulácie nákladov za dom.

rekapitulacia vyuctovania

V prípade niektorých položiek je potrebné zmeniť mernú jednotku pre hodnotu spotrebovaných merných jednotiek.

Príklad:

Ideme zapísať sumu z faktúry pre spotrebu elektrickej energie spoločných priestorov. V tabuľke je uvedená ako východzia jednotka, odvodená podľa predpisu, ako "osm" (zálohu na elektriku sme požadujeme vyúčtovať podľa počtu osôb v byte, počas celého roku). Na faktúre bude ale uvedené napríklad suma 200 Eur za 1500kWh. Aby sme mohli správne zapísať spotrebované množstvo elektrickej energie 1500kWh je potrebné zmeniť mernú jednotku z "osm" na "kWh". Zmenu vykonáme kliknutím pravého tlačidla na myške na príslušný riadok a zo zobrazeného menu vyberieme správnu mernú jednotku položky. Podobne by sme postupovali aj pre iné položky.

krok5, zmena MJ

Aktualizácia faktúr z peňažného denníka

V prípade verzie programu s peňažným denníkom, je možné v tomto kroku automaticky prevziať sumu faktúr pre každú zálohovú položku, kliknutím na tlačidlo "Aktualizovať". Ak všetko prebehlo v poriadku, tak do tabuľky faktúr sa automaticky doplní súčet zapísaných faktúr v časti výdavkov (v príslušnom stĺpci) v peňažnom denníku.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk