Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov - 2. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 13.04.2010

Ďalší krok sprievodcu vyúčtovaním požaduje zadať aktuálny stav osobomesiacov, ktoré sa použijú pre výpočty a vyúčtovanie položiek ktoré sú naviazané na počet osôb. Viac o tejto problematike nájdete v tejto časti seriálu.

V tomto kroku sa zobrazí tabuľka so zoznamom vlastníkov (prihlásený aj odhlásený) a údajom o vypočítaných osobomesiacoch pre každého vlastníka. Príhlásený vlastníci majú vedľa mena zelený obdĺžnik a odhlásený, červený.

tabulka s osobomesiacmi, krok 2

UPOZORNENIE! V žiadnom prípade neupravujte počet osôb v osobných údajoch vlastníka tak, aby ste získali požadovaný počet osobomesiacov. Takéto Zmeny by sa prejavili aj vo vytvorených predpisoch a pre všetky položky, kde sa výška zálohy počítala cez počet osôb. Tým by sa zmenila aj suma celkového predpisu. Zmenu v počte osôb pre účaly vyúčtovania vypočítajte a zadajte len v tejto tabuľke ako celkový súčet osobomesiacov. Pre výpočet vyúčtovania sa používajú len údaje zadané v sprievodcovi a nie žiadne iné údaje osobné údaje zapísané iným spôsobom.

Pomocník výpočtu osobomesiacov

V pravej časti okna je pomôcka, ktorú je možné použiť pre výpočet a zapísanie celkového počtu osobomesiacov.

pomocka na vypocet osm, krok 2

Obrázok znázorňuje prípad ak sme mali v byte prvých 5 mesiacov 2 osoby, ďalších 5 mesiacov 3 osoby a nakoniec dva mesiace 4 osoby. Vypočítaný počet osobomesiacov je 33. Túto hodnotu je možné kluknutím na tlačidlo "Použiť-..." vložiť priamo do riadku pre vlastníka s menom, ktoré je zobrazené na tlačidle. Vždy je potrebné mať ale správne označený riadok, do ktorého sa má vypočítaná suma vložiť.

Pod vypočítanou hodnotou osobomesiacov bytu sa pri každej zmene aktualizuje aj celková suma osobomesiacov za dom.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk