Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Merače vody, nové možnosti zapisovania

SVB Správca 2008 (seriál) 12.01.2010

Prvá aktualizácia roku 2010 prináša okrem iného aj nové možností pre evidenciu stavu vodomerov. Doteraz bolo možné evidovať stav vody len pre jeden merač pre SV a jedne pre TUV (čo spôsobovalo problém pri evidencii hlavne v starších bytoch). Aktualizácia upravuje program tak, aby bolo možné zadať teoreticky neobmedzené množstvo vodomerov pre každý byt nezávisle.

Pre každý byt je možné zadefinovať tzv. odberové miesta, pre ktoré sa budú evidovať odpisy stavu merača. Počet takto pridaných odberových miest nie je obmedzovaný. Zapísanie stavu merača vody pre dané odberové miesto potom prebieha rovnako ako doteraz.

Pridanie odberového miesta

Kliknite na tlačidlo "Pridať"(na obrázku vpravo hore). Automaticky sa vytvorí nové odberové miesto a zobrazí sa prázdna tabuľka pre zapísanie stavu merača. Zapisovanie stavu prebieha rovnako ako tomu bolo aj v prípade verzie bez odberových miest.

obr, dennik meracov, odberove niesto

Odstránenie odberového miesta

Kliknite na tlačidlo "Odstrániť", vpravo hore, označené odberové miesto sa vymaže a rovnako sa vymažú aj všetky zapísané stavy merača pre vybraté odberové miesto.

Priradenie merača k inému odberovému miestu

Zapísané stavy merača pre niektoré odberové miest je je možné presunúť do iného odberového miesta. Teda ak ste napríklad zapísali merač s výrobným číslom 889944 do tabuľka pre odberové miesto 1 a z ľuboboľného dôvodu ho potrebujete presunúť do tabuľky odberového miesta číslo 2, stačí kliknúť pravým tlačidlom myšky, nad riadkom vybratého merača. Zo zobrazeného menu je potrebné vybrať voľbu "Priradiť merač k odberovému miestu" a zo zobrazeného sub-menu, vybrať číslo odberového miesta. Presun zapísaných údajov sa vykoná automaticky. Tieto zmeny treba potvrdiť stlačením tlačidla "Použiť"

Zobrazenie odpisov pre vybraté odberové miesto

V hornej časti formulára, nad tabuľkou z odpisom stavov je rozbaľovacie políčko v ktorom je zobrazené výrobné číslo merača a číslo odberového miesta. V tomto rozbaľovacom políčku vyberte požadované miesto pre zobrazenie zapísaných údajov tak ako zobrazuje obrázok. Po výbere sa v tabuľke zobrazias zapísané hodnoty.

vyber odberoveho miesta


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk