Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Tlač príjmového/výdavkového dokladu v peňažnom denníku

SVB Správca 2008 (seriál) 21.04.2009

Po krátkej prestávke sa vrátime k popisu funkcií peňažného denníka. Jedna s posledných nepopísaných funkcií, je tlač príjmového alebo výdavkového dokladu.

Výdavkové (podobne aj príjmové) doklady majú nasledujúci formát.

vydavkovy doklad

Po kliknutí na príslušný obrat v peňažnom denníku, je potrebné pre tlač dokladu vybrať z dostupného menu ku každej položke, voľbu doklad.

menu pre polozku

Otvorí sa nasledujúce okno, kde je možné doplniť údaje pre tlač dokladu.

okno, tlač dokladu

Doplniť je možné:
  • vyplatené komu
  • popis tlačeného dokladu, účel platby
  • upraviť sumu slovom
  • a políčka Vyhotovil, Schválil
Po doplnení údajov je možné doklad pridať na stránku. Teda doklad sa priamo netlačí ale je tu možnosť pridať na jednu stránku A4 až 3 doklady a takto šetriť papier. Pre takto pridané doklady na stránku je možné pomocou tlačidla "Náhľad" zobraziť, ako bude rozvrhnutie na stránke vyzerať. Doklady sa vytlačia pomocou tlačidla "Tlačiť", v pravom dolnom rohu formulára.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk