Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Import vyúčtovania z roku 2008

SVB Správca 2008 (seriál) 07.04.2009

Rok 2009 priniesol zmenu v používanej mene (Eur). Prechod na Euro, bolo už v programe zohľadnené v aktualizáciách počas minulého roku. Dnes si v krátkosti popíšeme ako treba postupovať pri importe vyúčtovania za rok 2008 do súboru roku 2009.

Import prebieha podobne ako tomu bolo aj po minulé obdobia. Treba ale pamätať na to, že vyúčtovanie roku 2008 bolo vypracované ešte v SKK, ale v roku 2009 sa už účtuje v mene Eur. Preto je potrebné vyúčtovania za rok 2008 pred importom prepočítať na menu Eur, lebo inak by sa do nového súboru roku 2009 importovali sumy odpovedajúce ešte SKK.

V aktuálnej verzii programu je preto potrebné postupovať pri importe podľa nasledujúceho postupu:

  • 1. Otvoriť súbor spoločenstva s údajmi za rok 2008.
  • 2. Vykonať prepočet celého súboru na menu Eur (cez menu "Nastavenia - Parametre spoločenstva - Karta SKK/EUR").
  • 3. Uložiť súbor pod iným názvom na disk (nepoužívajte Ctrl+S, aby sa neprepísal pôvodný súbor, vyberte cez menu "Súbor - Uložiť ako ..." a zadajte názov nového súboru)
  • 4. Teraz môžete takto vytvorený súbor zatvoriť.
  • 5. Otvorte súbor s údajmi pre rok 2009.
  • 6. Importujte vyúčtovanie za rok 2008, ale z vytvoreného súboru podľa popisu v bode 1 až 4, tohoto postupu.
  • 7. Dočasne vytvorený súbor podľa bodu 1 až 4, je možné vymazať, už nebude potrebný.
Ak dodržíte tento postup, import údajov vyúčtovania roku 2008 prebehne v poriadku. V prípade nejasností môžete písať otázky do fóra na stránke alebo na info mail.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk