Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Pokladňa, príjem a výdavok

SVB Správca 2008 (seriál) 10.03.2009

Podobne ako tomu bolo v prípade bankového účtu je možné evidovať pohyby aj v pokladni. V tejto časti si preto popíšeme ako zapísať príjem (automatický rozpočet podľa predpisu záloh) alebo výdavok (na konkrétnu položku podľa predpisu) v pokladni.

Príjem alebo výdavok z pokladne zapíšete cez menu v hornej časti okna s peňažného denníka. Potrebné je vybrať položku "Pokladnica" a výberom možnosti príjem alebo výdavok.

Otvorí sa podobné okno ako pre zapisovanie príjmu alebo výdavku z bankového účtu.

Zapísanie príjmu do pokladne

V okne pre zapísanie príjmu do pokladne je potrebné zadať tieto údaje:
  • správne nastaviť dátum a prípadne aj čas
  • číslo dokladu
  • sumu
  • popis operácie
  • v prípade ak sa jedná o platbu podľa predpisu, je potrebné nastaviť správny predpis, podľa ktorého sa má platba rozpočítať (potrebné je vybrať meno vlastníka a predpis podľa platnosti pre rozpočet)
Podobne ako v prípade bankového účtu prebieha zadávanie dátumu, času, čísla dokladu, sumy, alebo popisu aj pre zapísanie do pokladne. Tiež je možné použiť automatický popis platby a príjem podľa predpisu je nutné rozúčtovať podľa výšky záloh predpisu.

V prípade ak plánujete zapísať viacej položiek, tak je možné zaškrtnúť voľbu "nezatvárať okno po vložení položky do denníka", po vložení položky sa potom okno nezatvorí a môžete zadávať ďalšiu platbu.

pokladna prijem

Zapísanie výdavku z pokladne

Pre zapísanie výdavku platí všetko rovnako ako pre zapísanie príjmu, s tým rozdielom, že automaticky je vybratá možnosť, zaúčtovania položky len pre konkrétny stĺpec denníka a nie rozúčtovanie podľa predpisu bytu.

pokladna vydavok


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk