Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Prehľad funkcíí peňažného denníka

SVB Správca 2008 (seriál) 24.02.2009

Program SVB Správca obsahuje momentálne z účtovníckych funkcií len peňažný denník. V tomto článku si preto predstavíme dostupné funkcie, ktoré program aktuálne obsahuje.

Peňažný denník je prvé rozšírenie programu SVB Správca o funkcie zamerané na účtovníctvo. Jeho hlavným cieľom je priniesť prehľadnejšiu evidenciu príjmov ale aj výdavkov v programe. Po úvodných nastavenia modulu peňažného denníka (úvodné nastavenia, počiatočné zostatky), ktoré sme si už popísali v predchádzajúcich dieloch je možné používať nasledujúce funkcie:

  • evidencia príjmov a výdavkov v pokladni
  • evidencia príjmov a výdavkov na účte
  • počet bankových účtov je bez obmedzenia
  • priebežná položka
  • automatické generovanie stĺpcov peňažného denníka podľa položiek v predpise (stĺpce pre príjmy a výdavky sa vygenerujú podľa položiek, ktoré obsahuje predpis záloh a poplatkov)
  • možnosť automatického rozúčtovania príjmu podľa vybratého predpisu záloh
  • evidovanie nákladov podľa položiek v predpise
  • tlač peňažného denníka, kniha účet v banke a tlač pokladne
  • tlač príjmového a výdavkového dokladu (možnosť vloženia až troch dokladov na stránku a vytlačiť doklady až po zaplnení celej stránky - šetrenie papiera)
Tento diel článku bude priebežne aktualizovaný podľa toho ako sa budú pridávať do programu nové funkcie.

Pre lepšiu predstavu prikladám ešte zmenšený náhľad tlačovej zostavy "pokladničná kniha", príjmový doklad a jednu stranu tlače peňažného denníka.

pokladnicna kniha

prijmovy doklad

penazny dennik


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk