Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Peňažný denník - počiatočné zostatky

SVB Správca 2008 (seriál) 17.02.2009

Po úvodnej časti popisu peňažného denníku, dnes budeme pokračovať ďalej a to popisom zadávania počiatočných zostatkov v pokladni, alebo pridávaním účtov.

Počiatočné zostatky je možné zadať pre tri položky:

  • stav na účte
  • stav pokladne
  • priebežnú položku

Pociatocne zostatky

Pridávanie účtov

Nový účet pridáte nasledujúcim postupom:
  • 1. Kliknite na tlačidlo "Pridať nový účet"
  • 2. Ak bolo niečo zapísané v okienkach pre číslo alebo názov účtu tak sa tieto údaje vymažú. Zadajte teraz číslo účtu, názov a počiatočný stav.
  • 3. Zapísané údaje pridajte do zoznamu účtov pomocou tlačidla "Pridať účet", ktoré sa odblokovalo po vykonaní kroku 1
  • 4. Teraz by ste mali mať účet vložený v zozname. Podobným postupom môžete pridať ďalšie bankové účty. Ich počet je neobmedzený.
Nezabudnite zmeny potvrdiť tlačidlom "Použiť" (vpravo dolu).

Pociatocne zostatky, postup zadavania

Ostatné položky

Zadať ostatné položky je už pomerne jednoduché. Potrebné je len zapísať do príslušného políčka počiatočnú sumu pre stav v pokladni alebo priebežnej položky.

Na záver netreba zabudnúť všetky vykonané zmeny potvrdiť tlačidlom "Použiť", v pravej dolnej časti okna. Inak sa pridané účty, alebo počiatočné zostatky nezaznamenajú a nenávratne sa stratia po zatvorení okna.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk