Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Nastavenie programu

SVB Správca 2008 (seriál) 27.01.2009

Okrem nastavení programu, ktoré sme už popisovali v niektorej z predchádzajúcich častí a platili vždy len pre otvorený súbor spoločenstva, sú aj niektoré nastavenia, ktoré sú spoločné pre všetky súbory. Dnes si preto pre úplnosť, popíšeme ešte túto kategóriu nastavení programu.

Nebudeme spomínať všetky dostupné možnosti, ale vyberieme len niektoré. Nastavenia programu môžete zobraziť cez menu "Nastavenie - Možnosti". V zobrazenom okne je zobrazených niekoľko kariet s kategóriami.

Informačné okno

Táto voľba je momentálne neaktívna aj keď ostala v ponuke. V staršej verzii tu bolo možné zapnúť alebo vypnúť informačné okno zobrazené v spodnej časti programu. V aktuálnej verzii je toto okno dočasne nedostupné.

Formát textu

Na tejto karte je možné zmeniť formát textu v zozname vlastníkov, v ľavej časti hlavného okna programu. Na výber sú možnosti od krátkeho formátu (zobrazí sa len byt, meno a priezvisko) cez stredný kde sa zobrazuje aj číslo vchodu, až po podrobný (zobrazuje ešte aj poschodie).

Grafika

Umožňuje nastaviť grafické efekty používané v niektorých častiach programu.

DATABANKING Slsp

V prípade ak máte vedený účet v Slsp a.s. tak je možné používať funkciu databankingu. Viac o tejto funkcii bolo popísané v starších častiach seriálu, venovaných ešte verzii 1.8, alebo niektoré informácie môžete nájsť aj na stránke www.databanking.sk V tejto časti je možné nastaviť možnosti pre pripojenie do internetu a tiež autorizačné údaje pre niektoré chránené funkcie v module databankingu. Ak zadáte heslo, tak napríklad bude možné v zozname platieb na odoslanie (uložených v počítači) jednotlivé platby vymazať len po zadaní tohoto hesla a pod. (viac bude popísané v niektorej z ďalších častí)

V prípade ak na prístup do internetu používate proxy server, je možné v tejto karte zadať jeho meno a port. Ak proxy server vyžaduje autorizáciu, je možné zadať prihlasovacie údaje na pripojenie. V prípade priameho prístupu do internetu tieto údaje nie je potrebné zadávať.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk