Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Prehľad, editovanie a mazanie platieb.

SVB Správca 2008 (seriál) 02.12.2008

Zapísané platby každého vlastníka je možné prehľadnejšie zobraziť v okne s výpisom platieb celého kalendárneho roku. Tiež si v tejto časti popíšeme ako je možné zapísané platby editovať alebo vymazať.

Prehľad platieb

Cez menu "Financie - Platby - Platby - Prehľad účtu" alebo priamo z nástrojovej lišty programu je možné zobraziť okno, kde je uvedený rozpis platieb vybratého vlastníka po jednotlivých mesiacoch. Listovanie je spravené podľa čísla bytu, preto v prípade domov kde sú číslované byty v každom vchode od čísla 1 (teda v každom vchode je byt s rovnakým číslom), je možné vybrať správneho vlastníka v zozname v ľavej časti zobrazeného okna.

prehlad uctu

Pre prechod na ďalší byt v poradí je možné použiť tlačidlá s obrázkom šípky, umiestnené v pravom dolnom rohu, veľa tlačidla "Zatvoriť". Pre práve vybratého vlastníka je možne tlačiť prehľad účtu priamo, cez tlačidlo "Tlačiť" umiestnené v ľavom dolnom rohu.

Editovanie platby

V hlavnom okne programu je potrebné vybrať platbu ktorú potrebujete opraviť. Je teda potrebné kliknúť v strednej časti okna na príslušný mesiac, v zobrazenom zozname platieb následne pravým tlačidlom na myške na príslušnú platbu a vybrať zo zobrazeného menu možnosť "Opraviť platbu". Ďalej pokračujte rovnako ako pri zadávaní novej platby.

menu pre opravu platby

Vymazanie platby

Vymazanie platby je možné cez rovnaké menu ako v predchádzajúcom prípade pri oprave platby. Zo zobrazeného kontextového menu treba vybrať možnosť "Vymazať platbu". Platbu je možné vymazať aj cez tlačidlo "Del" po výbere platby v zozname alebo rovnako tlačidlom na nástrojovej lište programu.

menu pre vymazanie platby


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk