SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Vytvorenie nového predpisu

SVB Správca 2008 (seriál) 14.10.2008

Keďže už vieme ako vytvoriť tabuľku konštánt a budem predpokladať, že máme vytvorené aj nejaké konštanty, budeme v tejto časti pokračovať už samotným vytvorením predpisu záloh pre jedného vlastníka. (Pripravíme si šablónu, ktorú neskôr použijeme pre všetkých vlastníkov bytov)

Celý článok

Popis skratiek pre Typ a MJ (Aktualizované pre SVB Správca 2008)

SVB Správca 2008 (seriál) 07.10.2008

Článok popisuje používané skratky pri tvorbe predpisu záloh, ktoré je potrebné zadať do stĺpca pre Typ a MJ (mernú jednotku) položky. Zoznam skratiek je aktualizovaný podľa stavu vo verzii SVB Správca 2008.

Celý článok

Vytvárame predpis, Tabuľka konštánt

SVB Správca 2008 (seriál) 30.09.2008

Ako bolo minule už spomenuté, pred vytváraním nového predpisu je vhodné pripraviť konštanty pre položky ktoré sa dajú vypočítať automaticky na základe osobných údajov vlastníka alebo parametrov bytu.

Celý článok

Predpis záloh a poplatkov, Úvod

SVB Správca 2008 (seriál) 23.09.2008

Predpis záloh je jedna z hlavných funkcií programu SVB Správca. Aby ste pri jeho tvorbe ušetrili čo najviac času je vytváranie predpisu pripravené tak, aby ho bolo možné čo najviac automatizovať. Ako na to, sa pokúsime vysvetliť v najbližších dieloch venujúcim sa vytváraniu predpisu.

Celý článok

Parametre spoločenstva, 5 časť (Poplatky z omeškania)

SVB Správca 2008 (seriál) 16.09.2008

V tejto časti seriálu si popíšeme možnosti pre nastavenie výpočtu poplatkov z omeškania. Tento článok bude súčasne aj posledným v sérii popisu nastavení parametrov spoločenstva a v ďalšej časti budeme pokračovať už novou témou.

Celý článok

Parametre spoločenstva, 4 časť (Fakturačné skupiny, Import)

SVB Správca 2008 (seriál) 02.09.2008

V dnešnej časti sa budeme venovať nastaveniu importu platieb a ich priradeniu pre jednotlivých vlastníkov, nastavenie fakturačných skupín a zapnutie duálneho zobrazenia súm. Ku nastaveniu poplatkov z omeškania sa vrátime v ďalšej časti.

Celý článok

Parametre spoločenstva, 3 časť (Karta platby, vyúčtovanie)

SVB Správca 2008 (seriál) 26.08.2008

Medzi ďalšie texty, ktoré si môže používateľ nastaviť podľa svojich požiadaviek, patrí komentár pre platby a úhrady podľa vyúčtovania. Ako a kde je možné tieto komentáre zmeniť si popíšeme v tomto článku.

Celý článok

Parametre spoločenstva, 2 časť (Texty)

SVB Správca 2008 (seriál) 19.08.2008

Každý používateľ programu SVB Správca má možnosť podľa svojich požiadaviek zmeniť texty použité v predpisoch, vyúčtovaní, vyúčtovaní vody alebo ako identifikátor platby. Ako a kde je možné tieto texty zmeniť sa pokúsime priblížiť v tejto časti seriálu.

Celý článok

Parametre spoločenstva, 1 časť

SVB Správca 2008 (seriál) 05.08.2008

Niektoré parametre spoločenstva ako názov alebo adresu ste už zadali v sprievodcovi vytváraním nového súboru. Dnes si popíšeme ako a kde je možné zadané údaje upraviť, doplniť ostatné informácie o spoločenstve alebo zmeniť nastavenia platné pre spoločenstvo.

Celý článok

Editovanie údajov o vlastníkovi

SVB Správca 2008 (seriál) 29.07.2008

Ak ste počas zadávania vlastníkov do zoznamu spravili chybu a potrebujete ju upraviť, je to možné pomocou editácie údajov. Oprava údajov prebieha podobne ako zadávanie nového vlastníka, preto si popíšeme hlavne rozdiely.

Celý článok

>> 6 5 4 3 2 1 <<