SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Prihlásenie/Odhlásenia vlastníka bytu

SVB Správca 2008 (seriál) 23.12.2008

V programe SVB Správca je možné počas roku evidovať pre jeden byt aj viacej ako jedného vlastníka. Vždy ale pri ich zmene je potrebné končiaceho vlastníka korektne odhlásiť a nového prihlásiť. Na konci roku sa potom pre takto odhlásených a prihlásených vlastníkov vypočítajú samostatné vyúčtovania.

Celý článok

Nastavenie a prehľad poplatkov z omeškania

SVB Správca 2008 (seriál) 16.12.2008

Ako správne nastaviť poplatky z omeškanie sme si už písali v jednom z predchádzajúcich dielov seriálu. V tejto časti si popíšeme čo sa všetko zobrazuje v prehľade vypočítaných poplatkov alebo ako na určité obdobie nastaviť pre vlastníka "zľavu" z poplatkov.

Celý článok

Prechod na Euro v programe SVB Správca 2008

SVB Správca 2008 (seriál) 09.12.2008

S prechodom na novú menu Euro sa začína objavovať čoraz viac otázok ako zapnúť novú menu v programe alebo ako vytvoriť predpis v eurách a pod. Preto si v dnešnej časti seriálu popíšeme všetko, čo súvisí so zavedením novej meny a jej používaním v programe.

Celý článok

Prehľad, editovanie a mazanie platieb.

SVB Správca 2008 (seriál) 02.12.2008

Zapísané platby každého vlastníka je možné prehľadnejšie zobraziť v okne s výpisom platieb celého kalendárneho roku. Tiež si v tejto časti popíšeme ako je možné zapísané platby editovať alebo vymazať.

Celý článok

Offline a online načítanie platieb (Databanking)

SVB Správca 2008 (seriál) 25.11.2008

Postup pre online a offline načítanie platieb do programu je z veľkej časti totožný. Preto si v tomto článku popíšeme oba spôsoby s poukázaním na rozdiel pri jednom a druhom postupe nahratia platieb vlastníkov.

Celý článok

Platby, Ručné zapísanie platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 18.11.2008

V článku sa budeme venovať popisu potrebných krokov bežnej evidencie platieb zadávaných ručne, v Nasledujúcich dieloch si popíšeme postup pre automatické načítanie z výpisu z banky.

Celý článok

Automatické aktualizácie

SVB Správca 2008 (seriál) 11.11.2008

Program SVB Správca obsahuje už aj možnosť automatickej kontroly, prevzatia a nainštalovania aktualizácii. Viac o tejto funkcii programu si popíšeme v tejto časti seriálu.

Celý článok

Predpis záloh a poplatkov, Ostatné funkcie

SVB Správca 2008 (seriál) 04.11.2008

V tejto časti série článkov venovanej popisu predpisu záloh si popíšeme niektoré, doteraz nespomenuté funkcie, ako je vloženie poznámky do predpisu, nastavenie fakturačných skupín a podobne.

Celý článok

Predpis záloh a poplatkov, Záloha podľa skutočných nákladov

SVB Správca 2008 (seriál) 28.10.2008

Pre zálohové položky, neprepojené na tabuľku konštánt, je možné tiež vypočítať výšku záloh automaticky. Ako postupovať v tomto prípade pri výpočte zálohy si popíšeme v dnešnej časti.

Celý článok

Predpis záloh a poplatkov, Nastavenie všetkým vlastníkom

SVB Správca 2008 (seriál) 21.10.2008

V minulej časti sme si popísali ako vytvoriť takzvanú šablónu predpisu. Takto vytvorený prvý predpis je teraz potrebné nastaviť všetkým vlastníkom a lokálne upraviť neprepojené položky.

Celý článok

>> 6 5 4 3 2 1 <<