SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Import vyúčtovania z roku 2008

SVB Správca 2008 (seriál) 07.04.2009

Rok 2009 priniesol zmenu v používanej mene (Eur). Prechod na Euro, bolo už v programe zohľadnené v aktualizáciách počas minulého roku. Dnes si v krátkosti popíšeme ako treba postupovať pri importe vyúčtovania za rok 2008 do súboru roku 2009.

Celý článok

Priebežná položka

SVB Správca 2008 (seriál) 24.03.2009

Pre úplnosť práce s formulárom pre príjem, alebo výdaj na účte, alebo v pokladni, si dnes v krátkosti popíšeme návod zapisovania príjmu alebo výdavku na priebežnú položku.

Celý článok

Pokladňa, príjem a výdavok

SVB Správca 2008 (seriál) 10.03.2009

Podobne ako tomu bolo v prípade bankového účtu je možné evidovať pohyby aj v pokladni. V tejto časti si preto popíšeme ako zapísať príjem (automatický rozpočet podľa predpisu záloh) alebo výdavok (na konkrétnu položku podľa predpisu) v pokladni.

Celý článok

Bankový účet, príjem a výdavok

SVB Správca 2008 (seriál) 03.03.2009

V tejto časti si popíšeme ako zapísať príjem (automatický rozpočet podľa predpisu záloh) alebo výdavok (na konkrétnu položku podľa predpisu) na bankovom účte.

Celý článok

Prehľad funkcíí peňažného denníka

SVB Správca 2008 (seriál) 24.02.2009

Program SVB Správca obsahuje momentálne z účtovníckych funkcií len peňažný denník. V tomto článku si preto predstavíme dostupné funkcie, ktoré program aktuálne obsahuje.

Celý článok

Peňažný denník - počiatočné zostatky

SVB Správca 2008 (seriál) 17.02.2009

Po úvodnej časti popisu peňažného denníku, dnes budeme pokračovať ďalej a to popisom zadávania počiatočných zostatkov v pokladni, alebo pridávaním účtov.

Celý článok

Peňažný denník - úvodné nastavenia

SVB Správca 2008 (seriál) 10.02.2009

Od tejto časti, sa budeme v najbližších dieloch seriálu venovať popisu základných nastavení peňažného denníku. Dnes začneme popisom potrebných nastavení pred začatím práce v denníku a tiež si spomenieme ako nastaviť stĺpce pre príjem a výdaj.

Celý článok

Nastavenie programu

SVB Správca 2008 (seriál) 27.01.2009

Okrem nastavení programu, ktoré sme už popisovali v niektorej z predchádzajúcich častí a platili vždy len pre otvorený súbor spoločenstva, sú aj niektoré nastavenia, ktoré sú spoločné pre všetky súbory. Dnes si preto pre úplnosť, popíšeme ešte túto kategóriu nastavení programu.

Celý článok

Import údajov

SVB Správca 2008 (seriál) 20.01.2009

V tejto časti seriálu si spomenieme užitočnú funkciu, ktorá umožní importovať niektoré vybraté údaje z iných súborov. Medzi tieto údaje patria hlavne vytvorené predpisy, vyúčtovanie nákladov alebo stav vodomerov.

Celý článok

Prechod do nového roku v programe SVB Správca

SVB Správca 2008 (seriál) 13.01.2009

V dnešnej časti seriálu si popíšeme spôsob ako v programe SVB Správca preniesť všetky zadané údaje do nového kalendárneho roku bez nutnosti všetko zadávať znovu.

Celý článok

>> 6 5 4 3 2 1 <<