SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vyúčtovanie nákladov - 7. časť, záver

SVB Správca 2008 (seriál) 08.06.2010

Posledný krok pred dokončením vyúčtovania je potvrdenie alebo editácia poplatkov z omeškania, vloženie hromadnej poznámky do vyúčtovaní a samotný výpočet. V prípade ak výpočet vyúčtovania prebehol bez chýb tak sa po jeho dokončení automaticky otvorí vypočítané vyúčtovanie.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 6. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 25.05.2010

V kroku 6, sprievodcu vyúčtovaním je možné zadať údaj o vyúčtovaní za predchádzajúce obdobie (v prípade ak predchádzajúci rok nebol vyúčtovaný v programe SVB Správca), alebo overiť už importované údaje z predchádzajúceho obdobia.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 5. časť, Zapísanie faktúr

SVB Správca 2008 (seriál) 20.05.2010

Pre úspešné dokončenie vyúčtovania je potrebné zadať okrem už popísaných údajov aj faktúry predstavujúce náklady pre jednotlivé položky (súčet faktúr). Tieto údaje je možné vložiť v kroku 5, sprievodcu vyúčtovaním.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 4. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 27.04.2010

V tejto časti sa budeme venovať popisu, ako vytvoriť súboru pre import údajov o spotrebe energií. Táto možnosť urýchľuje vkladanie údajov o spotrebe vlastníkov hlavne v prípade ak sú údaje vyúčtované externe (napríklad cez MS Excel) a potrebujete ich rýchlo vložiť do programu.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 3. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 20.04.2010

V tretej časti bloku venovanom vyúčtovaniu nákladov na bývanie si popíšeme možnosti vloženia spotreby položiek ÚK, TUV, SV, alebo tých kde je spotreba zadávaná vlastnou sumou na každý byt. Tiež si popíšeme ako vložiť do vyúčtovania hodnotu spotreby z denníka meračov.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 2. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 13.04.2010

Ďalší krok sprievodcu vyúčtovaním požaduje zadať aktuálny stav osobomesiacov, ktoré sa použijú pre výpočty a vyúčtovanie položiek ktoré sú naviazané na počet osôb. Viac o tejto problematike nájdete v tejto časti seriálu.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 1. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 07.04.2010

Dnešnou časťou seriálu začneme sériu článkov venovanú postupu pri vypracovaní vyúčtovania nákladov na bývanie. Postupne v nasledujúcich dieloch si prejdeme jednotlivé kroky sprievodcu a popíšeme možné nastavenia spôsobu výpočtu.

Celý článok

Merače vody, nové možnosti zapisovania

SVB Správca 2008 (seriál) 12.01.2010

Prvá aktualizácia roku 2010 prináša okrem iného aj nové možností pre evidenciu stavu vodomerov. Doteraz bolo možné evidovať stav vody len pre jeden merač pre SV a jedne pre TUV (čo spôsobovalo problém pri evidencii hlavne v starších bytoch). Aktualizácia upravuje program tak, aby bolo možné zadať teoreticky neobmedzené množstvo vodomerov pre každý byt nezávisle.

Celý článok

Peňažný denník - možnosti tlače

SVB Správca 2008 (seriál) 12.05.2009

V dnešnej časti seriálu si popíšeme aké sú dostupné tlačové zostavy pre modul peňažný denník. Článok prináša tiež popis dostupných nastavení pri tlači a niekoľko ukážok vytlačených zostáv.

Celý článok

Tlač príjmového/výdavkového dokladu v peňažnom denníku

SVB Správca 2008 (seriál) 21.04.2009

Po krátkej prestávke sa vrátime k popisu funkcií peňažného denníka. Jedna s posledných nepopísaných funkcií, je tlač príjmového alebo výdavkového dokladu.

Celý článok

>> 6 5 4 3 2 1 <<