SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač - Zoznam vlastníkov

SVB Správca 2008 (seriál) 26.04.2011

Zoznam vlastníkov je pripravená zostava pre univerzálne použitie, obsahuje jeden stĺpec s menným zoznamom vlastníkov ďalší s dátumom a posledný s konfigurovateľným názvom podľa požiadaviek používateľa programu.

Celý článok

Tlač - Prehľad predpisov, vyúčtovaní, platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 19.04.2011

Tabuľkové zhrnutie platieb, predpisov alebo vyúčtovaní poskytujú prehľadové zostavy v programe SVB Správca. V tlačenej zostave sú podrobnejšie rozpísané v prípade platieb pohyby na účte vlastníka a v prípade predpisov a vyúčtovaní jednotlivé položky (zálohy, náklady)

Celý článok

Tlač - Sumár platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 08.02.2011

Na hromadné zobrazenie prehľadu platieb je možné využiť pripravenú zostavu sumáru platieb, kde je v jednej tabuľke uvedený prehľad celkovej zaplatenej sumy podľa predpisu, nedoplatok na platbách alebo vyúčtovanie nákladov na bývanie predchádzajúceho obdobia.

Celý článok

Tlač - Sumár vyúčtovaní vody

SVB Správca 2008 (seriál) 02.02.2011

Na hromadné zobrazenie prehľadu vyúčtovaní vody sa používa sumár vyúčtovaní vody, kde sú v jednej tabuľke uvedené všetky vyúčtovania vody pre byty a tiež ich celková spotreba.

Celý článok

Tlač - Sumár predpisov a vyúčtovania

SVB Správca 2008 (seriál) 28.01.2011

Celkový prehľad o stave financií v programe SVB Správca umožňujú pripravené sumáre. V tomto článku si popíšeme prvé dva z nich, ktoré majú aj rovnaké nastavenia tlače, sú to sumár predpisov záloh a sumár vyúčtovaní nákladov.

Celý článok

Tlač - Platby

SVB Správca 2008 (seriál) 22.12.2010

Nastavenie tlače platieb je podobné ako bolo už spomenuté pri nastaveniach tlače vyúčtovania. Navyše je v tomto prípade možné zapnúť tlač poplatkov z omeškania alebo celkového sumáru.

Celý článok

Tlač - Vyúčtovanie vody

SVB Správca 2008 (seriál) 20.12.2010

Pre tlač vyúčtovania vody sú možnosti nastavenia jednoduché. Ako pri väčšine zostáv je možné vybrať vybrať hromadnú tlač, alebo tlač len vybratého vlastníka.

Celý článok

Tlač - Vyúčtovanie nákladov

SVB Správca 2008 (seriál) 07.09.2010

Popis možností nastavenia pre tlač vyúčtovania nákladov na bývanie, ukážku tlačenej formy vyúčtovania a tiež popis možnosti editovania automatických textov v nadpise a hlavičke.

Celý článok

Tlač - Predpis záloh

SVB Správca 2008 (seriál) 31.08.2010

Článok popisuje možné nastavenia pre tlač predpisov záloh a poplatkov, ukážku tlačenej formy predpisu záloh a tiež popis možnosti editovania automatických textov v nadpise a hlavičke.

Celý článok

Tlačové zostavy

SVB Správca 2008 (seriál) 24.08.2010

Program SVB Správca poskytuje množstvo pripravených tlačových zostáv. V nasledujúcich dieloch seriálu sa preto zameriame na popis možných nastavení pri tlači. Ako prvé si priblížime možnosti pre tlač predpisu záloh a vyúčtovania.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 7. časť, záver

SVB Správca 2008 (seriál) 08.06.2010

Posledný krok pred dokončením vyúčtovania je potvrdenie alebo editácia poplatkov z omeškania, vloženie hromadnej poznámky do vyúčtovaní a samotný výpočet. V prípade ak výpočet vyúčtovania prebehol bez chýb tak sa po jeho dokončení automaticky otvorí vypočítané vyúčtovanie.

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov - 6. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 25.05.2010

V kroku 6, sprievodcu vyúčtovaním je možné zadať údaj o vyúčtovaní za predchádzajúce obdobie (v prípade ak predchádzajúci rok nebol vyúčtovaný v programe SVB Správca), alebo overiť už importované údaje z predchádzajúceho obdobia.

Celý článok

>> 6 5 4 3 2 1 <<