SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Offline a online načítanie platieb (Databanking)

SVB Správca 2008 (seriál) 25.11.2008

Postup pre online a offline načítanie platieb do programu je z veľkej časti totožný. Preto si v tomto článku popíšeme oba spôsoby s poukázaním na rozdiel pri jednom a druhom postupe nahratia platieb vlastníkov.

Online prevzatie platieb

Pri online spôsobe načítania platieb sa využíva služba Databanking. Túto službu prevádzkuje zatiaľ len jedna banka (Slsp. a.s), preto online preberanie platieb z účtu je možné len pre účty vedené v Slsp. a.s.

Aby bolo možné stiahnuť informácie o pohyboch na účte je nutné mať zadané svoje prihlasovacie meno a heslo v parametroch spoločenstva. Jedná sa o meno a heslo, ktoré používate na prihlasovanie sa do Internet bankingu Slsp. Celá komunikácia medzi bankou a klientom a overovanie je zabezpečená SSL 128b. Overovanie prihlasovacieho mena a hesla prebieha na strane banky. Viac informácii o tejto službe nájdete na stránkach www.databanking.sk .

Ak už máme nastavené prihlasovacie údaje, môžeme prejsť k popisu prevzatia platieb z účtu. Okno sprievodcu preberania platieb je možné otvoriť cez "Súbor - Import - Import výpisu platieb z banky - Slsp a.s.".

cesta, menu

Otvorí sa nasledujúce okno.

okno, online prevzatie platieb

Pokiaľ sú prihlasovacie údaje správne, zobrazí výpis dostupných účtov klienta. Následne je potrebné vybrať účet a nastaviť v hornej časti obdobie za ktoré sa majú prevziať údaje z banky. Pokiaľ všetko prebehlo bez chýb tak sa v okne zobrazia údaje o prvom obrate na účte.

Offline prevzatie platieb

V prípade offline importu platieb, sú prvé kroky podobné. Cez menu "Súbor - Import - Import výpisu platieb z banky" je potrebné vybrať banku zo zoznamu, pre ktorú potrebujete platby importovať. Na rozdiel od online verzie program po výbere banky požaduje nastavenie cesty k súboru z výpisom. Ak je súbor správny tak sa zobrazí prvý obrat v zozname, podobne ako tomu bolo pri online verzii po úspešnom prevzatí výpisu z účtu.

Spoločná časť

V tomto okamihu je už postup importu platieb rovnaký. Každú platbu je možné automaticky zatriediť vlastníkovi podľa variabilného alebo špecifického symbolu. Nastavenie spôsobu zatriedenia platieb bolo popísané v tejto časti seriálu (kliknutím na link). Ak neboli pri zadávaní platby správne zadané údaje ako VS alebo SS, program nedokáže platbu automaticky priradiť vlastníkovi. Platbu je potom nutné priradiť ručne zadaním čísla bytu a mena vlastníka ako zobrazuje nasledujúci obrázok.

priradenie platby platieb