SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Ostatné funkcie

SVB Správca 2008 (seriál) 04.11.2008

V tejto časti série článkov venovanej popisu predpisu záloh si popíšeme niektoré, doteraz nespomenuté funkcie, ako je vloženie poznámky do predpisu, nastavenie fakturačných skupín a podobne.

Poznámka v predpise

Do každého predpisu záloh je možné vložiť poznámku. Na zapísanie poznámky je k dispozícii neobmedzený počet riadkov textu, bez formátovania. Po potvrdení tlačidlom použiť sa poznámka zapíše do editovaného predpisu. Takto vytvorenú poznámku je možné hromadne preniesť do všetkých predpisov s označeným dátumom platnosti, pomocou kontextového menu. Táto možnosť sa otvorí po kliknutí pravého tlačidla nad textom poznámky.

hromadne nastavenie poznamky

Ostatné funkcie

Cez kontextové menu nad tabuľkou položiek predpisu (otvorenie cez pravé tlačidlo na myške), sme si už popísali vloženie položky prepojenej na tabuľku konštánt, hromadnú aktualizáciu položky vo všetkých predpisoch, výpočet zálohy a nastavenie Typu a MJ do predpisu.

Jedna z nepopísaných funkcií je nastavenie fakturačnej skupiny. Túto je možné nastaviť len do aktuálneho predpisu, alebo hromadne pre všetky predpisy v jednom vchode (v rovnakom vchode ako je byt pre, ktorý práve editujete predpis)

menu fakturacna skupina

Rovnako ako pomocou tlačidiel pod tabuľkou, s položkami predpisu, aj cez rovnomenné položky menu Pridať riadok a Odstrániť riadok je možné pridať alebo odstrániť riadok v tabuľke s položkami predpisu.

Ak potrebujete zrušiť prepojenie položky tak aby v tabuľke ostali údaje zachované pre neskoršiu editáciu, je možné použiť funkciu Zrušiť prepojenie položky. Prepojenie na tabuľku konštánt sa zruší ale názov, suma zálohy, typ, MJ a pod. ostanú bez zmeny. S položkou je možné ďalej pracovať a editovať ju.

V prípade ak ste prepísali napríklad výšku zálohy niektorej položky a potrebujete sa vrátiť k pôvodnej hodnote, je možné pomocou funkcie Obnoviť pôvodné údaje napríklad spomínanú zálohu znovu obnoviť, na výšku ako bola pôvodne zapísaná suma. Vždy sa ale vrátia zmeny do stavu ako boli v momente posledného potvrdenia zmien tlačidlom "Použiť". Ak teda prepíšete napríklad zálohu na novú hodnotu, kliknete na tlačidlo použiť a následne chcete obnoviť pôvodnú hodnotu, tak toto už nie je možné.