SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Záloha podľa skutočných nákladov

SVB Správca 2008 (seriál) 28.10.2008

Pre zálohové položky, neprepojené na tabuľku konštánt, je možné tiež vypočítať výšku záloh automaticky. Ako postupovať v tomto prípade pri výpočte zálohy si popíšeme v dnešnej časti.

Zálohy pre neprepojené položky je možné vypočítať samostatne pre každý predpis alebo hromadne pre všetky predpisy s označenou dobou platnosti.

Výpočet záloh pre jeden predpis

Dialógové okno pre výpočet záloh, môžete otvoriť po kliknutí pravým tlačidlom nad tabuľkou s položkami predpisu a výberom možnosti "Vypočítať zálohu - Aktuálny predpis".

menu aktualny predpis

Výberom tejto možnosti sa zobrazí nasledujúce okno.

okno vypocet zaloh

Výhodou je ak máte importované vyúčtovanie z minulého obdobia. Vtedy je už okno predvyplnené a pripravené na výpočet zálohy na položku podľa skutočných nákladov z predchádzajúceho roku. Pokiaľ ale účtujete v programe prvý krát, alebo počítate zálohu pre položku ktorá je v predpise nová je možné zadať potrebné hodnoty pre výpočet aj ručne a takto vypočítať zálohu.

V časti zaplatená suma je vždy súčet záloh položiek v predpisoch až po dátum zmeny. Teda po dátum predpisu pre ktorý idete počítať novú zálohu. (Príklad: Vytvárate predpis od 1.4., pre danú položku je záloha 500 Sk mesačne. Za mesiace 1 až 3 je súčet záloh 1500 Sk, takže v políčku "Zaplatená suma" bude hodnota 1500 Sk).

V časti základ pre výpočet je zobrazená suma celkových nákladov na položku podľa vyúčtovania predchádzajúceho obdobia. Tiež je možné zadať náklady aj ručne.

V políčku rozpočítať pre obdobie je počet mesiacov do konca aktuálneho kalendárneho roku, pre koľko mesiacov sa bude záloha rozpočítavať.

Podľa týchto údajov je vypočítaná nová mesačná záloha. Ak je predpoklad navýšenia cien, je možné zmenou "koeficientu zvýšenie zálohy" zmeniť výšku zálohy. (Napríklad pre navýšenie o 15 percent treba prepísať koeficient z hodnoty 1 na 1,15 a pod.)

Kliknutím na tlačidlo vložiť sa vypočítaná suma vloží do otvoreného predpisu.

Hromadné vloženie záloh do všetkých predpisov

Dialógové okno pre výpočet môžete otvoriť po kliknutí pravým tlačidlom nad tabuľkou s položkami predpisu a výberom možnosti "Vypočítať zálohu - Do všetkých predpisov ku: dd.mm.rrrr".

okno vypocet zaloh - hromadne

Zobrazené okno je jednoduchšie. Program v tomto prípade vie vypočítať zálohu len ak je importované vyúčtovanie predchádzajúceho roku. Nastaviť je možné len obdobie pre rozpočet zálohy a koeficient navýšenia zálohy. Po potvrdení vloženia zálohy cez tlačidlo "Vložiť" sa nová suma automaticky vloží do každého predpisu s dátumom ako má práve editovaný predpis.