SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Nastavenie všetkým vlastníkom

SVB Správca 2008 (seriál) 21.10.2008

V minulej časti sme si popísali ako vytvoriť takzvanú šablónu predpisu. Takto vytvorený prvý predpis je teraz potrebné nastaviť všetkým vlastníkom a lokálne upraviť neprepojené položky.

Nastavenie predpisu každému vlastníkovi je pomerne jednoduchá vec. V dolnej časti okna editácie predpisu, je len potrebné označiť možnosť "Nastaviť predpis všetkým vlastníkom".

Pred potvrdením tejto voľby je potrebné nastaviť dátum platnosti predpisu. Kliknutím na tlačidlo "Použiť" sa predpis nastaví pre každého vlastníka. Ak boli niektoré položky predpisu prepojené na tabuľku konštánt, tak pri kopírovaní sú všetky ich hodnoty aktualizované podľa konkrétnych parametrov bytu a vlastníka. Ostatné, neprepojené položky je ale nutné dodatočne upraviť každému vlastníkovi, lebo v tomto prípade sa prekopíruje hodnota šablóny predpisu.

volba nastavenie vsetkym

Hromadný výpočet záloh neprepojených položiek

Ak ste už vy minulom období vypracovávali vyúčtovanie v programe SVB Správca, tak je možné vypočítať pre konkrétnu položku výšku zálohy podľa skutočných nákladov minulého obdobia. Po označení príslušnej položky a kliknutí pravým tlačidlom myšky sa zobrazí menu, kde ako druhá položka je možnosť "Vypočítať zálohu". Cez ďalšie menu je možné upresniť či sa má záloha vložiť len do aktuálneho predpisu alebo do všetkých s aktuálnou dobou platnosti. Viac o tejto možnosti bude popísane v ďalšej časti.

Ostatné hromadné úpravy

kontextove menu, hromadne moznosti zalozky

Predpisy s rovnakým dátumom platnosti je možné tiež hromadne odstrániť. Po kliknutí pravým tlačidlom myšky na kartu s dátumom platnosti je potrebné vybrať možnosť "Vymazať predpis ku dd.mm.rrrr každému vlastníkovi". Reťazec dd.mm.rrrr predstavuje dátum platnosti vybratého predpisu.

kontextove menu, hromadne moznosti polozky

Ak v určitej položke potrebujete zmeniť dodatočne Typ, MJ alebo fakturačnú skupinu, je to možné hromadne pre všetky predpisy s rovnakým dátumom platnosti. Kliknutím pravým tlačidlom myšky na zozname položiek a výberom možnosti "Aktualizovať riadok v predpisoch ku: dd.mm.rrrr" sa všetky údaje okrem sumy v neprepojenej položke aktualizujú. V prepojených položkách sa aktualizujú len stĺpce Typ, MJ a FS.