SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vytvárame predpis, Tabuľka konštánt

SVB Správca 2008 (seriál) 30.09.2008

Ako bolo minule už spomenuté, pred vytváraním nového predpisu je vhodné pripraviť konštanty pre položky ktoré sa dajú vypočítať automaticky na základe osobných údajov vlastníka alebo parametrov bytu.

Na vytváranie konštánt sa používa pripravený editor, pomocou ktorého je možné konštanty zoskupovať a tiež neskôr upraviť.

editor konštánt

Podobne ako v prípade predpisu je potrebné vytvoriť aspoň jednu skupinu. Najvhodnejšie je ju pomenovať podľa platnosti predpisu, ku ktorému konštanty patria. Takto získate neskôr jednoduchý prehľad či je kde použité. Názov skupiny konštánt nemusí byť totožný s názvom skupiny položiek v predpise.

Novú konštantu vložíte po výbere skupiny do ktorej má patriť, tlačidlom pridať riadok a vyplnením názvu konštanty a jej hodnoty. Ako hodnotu je potrebné použiť číslo, ktoré vyjadruje množstvo viažúce sa na jednotkové množstvo. To znamená ak napríklad budete vytvárať novú konštantu pre servis vodomerov. Viete, že napríklad za jeden vodomer bude účtovaný poplatok 2 Sk (0,06 Eur). Vytvoríte preto novú konštantu s názvom napríklad "Servis vodomerov" a ako jej hodnoti nastavíte hodnotu 2. Pri vkladaní konštanty do predpisu sa určí, že výsledná hodnota zálohy sa má vypočítať podľa počtu vodomerov.

Každá nepoužitá konštanta v predpise je pre informáciu podfarbená zelenou farbou. Preto aj táto nová konštanta po jej potvrdení tlačidlom "Použiť" bude tiež podfarbená na zeleno.

Pri vkladaní nových konštánt je možné využiť možnosť kopírovania vybratého riadku a vloženia ako novej konštanty. Vždy po skopírovaní je potrebné upraviť hodnotu konštanty ak sa táto zmenila. Všetky zmeny sa zapamätajú až po potvrdení tlačidlom "Použiť". V opačnom prípade sa všetko vráti do pôvodného stavu pred posledným stlačením tlačidla "Použiť".

Konštantu je možné v prípade nepotrebnosti vymazať tlačidlom "Vymazať riadok". Odstráni sa označený riadok. Podobne je možné vymazať aj celú skupinu, tlačidlom "Odstrániť skupinu", umiestneným vľavo hore.

Označenú konštantu je možné editovať priamo v tabuľke, kliknutím na názov konštanty alebo jej hodnotu. Zmeniť text názvu skupiny je možné kliknutím na tlačidlo (vpravo hore) "Premenovať".