SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Parametre spoločenstva, 3 časť (Karta platby, vyúčtovanie)

SVB Správca 2008 (seriál) 26.08.2008

Medzi ďalšie texty, ktoré si môže používateľ nastaviť podľa svojich požiadaviek, patrí komentár pre platby a úhrady podľa vyúčtovania. Ako a kde je možné tieto komentáre zmeniť si popíšeme v tomto článku.

Text komentárov platieb je možné zmeniť cez menu programu Nastavenie a výberom možnosti"Parametre spoločenstva".

Karta platby

Pre platby ktoré sa použijú ako úhrada podľa predpisu záloh, je možné nastaviť niekoľko druhov komentárov.

karta platby

Komentár 1 a 2 sú hlavné texty identifikujúce platbu podľa predpisu. Štandardne sú nastavené ako "Platba podľa predpisu" pre komentár 1 alebo "Platba" pre komentár 2. Ak teda zapíšete platbu s komentárom 1 alebo 2 použije sa táto suma na úhradu predpisu záloh.

V tejto časti je možné ešte nastaviť sumy zvyšku po vyrovnaní vyúčtovania. (Komentár 3). Ak vlastník nedoplatok z vyúčtovania uhradí vyššou sumou ako mu bola predpísaná, tak sa ako komentár použije komentár 3. (napríklad mal vlastník nedoplatok 560 Sk, ale v skutočnosti uhradil sumu 600 Sk, rozdiel v preplatku 40 Sk sa zaúčtuje do platieb podľa predpisu s textom komentára 3)

Ako posledná možnosť je nastavenie textu 13-tej platby. Táto platba sa na konci roku, pri exporte údajov, prenesie do januára a nepoužíva sa na úhradu predpisu záloh v aktuálnom roku.

Karta vyúčtovanie

V karte pre vyúčtovanie je možné nastaviť text preplatku, alebo nedoplatku vyúčtovania. Pre každý prípad je možné nastaviť až 3 ľubovoľné komentáre, ktoré sa použijú pri zapísaní a identifikácii platby. Okrem textu nedoplatku a preplatku je tiež možné nastaviť jedne univerzálny text, ktorý je možné použiť pre oba prípady.

karta vyúčtovanie

Okrem nastavenia používaných textov je možné v tejto karte zapnúť možnosť vyúčtovania tepla na teplú vodu podľa zákona č. 630/2005. (v Demo verzii nefunkčné). Po zaškrtnutí príslušného políčka je možné nastaviť percentuálny podiel základnej a spotrebnej zložky tepla. Štandardne sú tieto údaje nastavené na hodnotu 10 percent pre základnú zložku a 90 percent pre spotrebnú.